Spedytor a zlecenie transportu ADR

(Last Updated On: 22 maja, 2015)
5/5 - (2 votes)

adrCzynności spedytora przy transporcie ADR

Jakie czynności powinien podjąć spedytor przy zleceniu przewozu materiałów niebezpiecznych?

Transport towarów ADR objęty jest szczególnym rygorem i to nie po to, by utrudniać życie nadawcom, przewoźnikom czy spedytorom, ale by zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Nie zastosowanie przepisów zawartych w umowie ADR, opieszałość jednego z podmiotów łańcucha dostaw może mieć brzemienne w skutkach następstwa, doprowadzić do skażenia środowiska, a nawet do śmierci osób, które z materiałem się zetkną.

Klient, który zleca spedycji przewóz materiałów niebezpiecznych musi pamiętać, aby przekazać mu wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przewozu towaru. Spedytor natomiast może zażądać od swojego nadawcy certyfikatu potwierdzającego klasyfikację lub kartę charakterystyki materiału niebezpiecznego, gdy tylko ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przekazanego mu ładunku. Spedytor musi mieć pewność, że posiada kompletne i prawidłowe dane:

numer UN, prawidłową nazwę przewozową, grupę pakowania. Te dane pozwalają prawidłowo sklasyfikować towar, czyli określić klasę towaru, numery nalepek ostrzegawczych, prawidłowość zastosowania opakowań, zakazy ładowania z żywnością lub innymi towarami niebezpiecznymi, wybrać odpowiedni sposób przewozu.

karta charakterystyki materiału niebezpiecznego pozwoli na prawidłowym składowaniu materiału niebezpiecznego oraz warunkach transportu, a także na rozeznanie się, czy spedytor dysponuje odpowiednim zapleczem magazynowym, które pozwoli mu składować towar w odpowiednich warunkach.

doradca ds. bezpieczeństwa Klienta (DGSA) ? to on jest gwarantem prawidłowości przekazywanych informacji o nadawanym do transportu materiale niebezpiecznym, dzięki takiej osobie potwierdza się rzetelność klienta i pewność, że w przypadku wątpliwości spedytor uzyska niezbędne informacje

wyłączenia lub przepisy specjalne ? czy dotyczą one klienta i w jakim zakresie

całkowita ilość towaru niebezpiecznego oraz sposób jego pakowania, co pozwala na wyłączenia, które mogą ograniczyć koszty transportu, a także pozwoli określić sposób transportu, jak chociażby temperaturę, w której ładunek powinien być przewożony

– określenie miejsca załadunku i dostawy ? niby oczywiste, ale w przypadku towarów niebezpiecznych niezwykle istotne, gdyż pozwala spedycji ustalenia optymalnej trasy przewozu, z wyłączeniem części dróg z ograniczeniami, jak chociażby tunele. Nie przez wszystkie można przewieźć niebezpieczny towar.

Działania podjęte do uzyskania wszelkich możliwych informacji w przypadku zlecenia dotyczącego przewozu materiałów niebezpiecznych są niezwykle istotne. Spedytor powinien dołożyć najwyższej staranności, by nie dopuścić do sytuacji, w której podczas przewozu dojdzie do uszkodzenia ładunku.