Jak najlepiej ubezpieczyć ładunek?

(Last Updated On: 29 sierpnia, 2014)
5/5 - (1 vote)

Ubezpieczenie Cargo

ubezpieczenie ladunek

Niewątpliwie jedną z bolączek branży transportowej jest ubezpieczenie ładunku w trakcie przewozu. Podczas zniszczenia czy kradzieży towaru, oc przewoźnika chroni tylko jego interesy uwalniając go od odpowiedzialności, również ubezpieczenie oc spedytora nie obejmuje ubezpieczenia samego ładunku.

Zatem w jaki sposób zadbać o towar w trakcie przewozu? Właściciele często zadają sobie pytanie, czy ubezpieczać swój ładunek. W przypadku, kiedy współpracują z rzetelnym spedytorem, ten sam zasugeruje im rozwiązanie w postaci polisy Cargo. Co więcej, niektórzy uważają, że sugestia ubezpieczenia ładunku jest jednym z umownych obowiązków spedytora.

 

Czym jest ubezpieczenie Cargo?

Służy ono do zabezpieczenia interesów właściciela towarów. I tak jak w przypadku przewoźnika dla uzyskania odszkodowania oc nie wystarczy samo udowodnienie szkody, ponieważ należy wykazać także winę przewoźnika, tak w przypadku polisy Cargo wystarczy wskazać powstanie szkody. Nie ma zupełnie znaczenia czy przedsiębiorca dokonujący przewozu lub spedycji jest winny powstania szkody czy też nie.

Należy jednak pamiętać, że umowę ubezpieczenia Cargo można zawrzeć wyłącznie na rzecz właściciela ładunku, jako że tylko on, w przypadku uszkodzenia bądź kradzieży towaru, będzie ponosił stratę we własnym majątku, anie np. na rzecz spedytora realizującego przewóz. Co ważne ? ubezpieczenia Cargo oferowane są w transporcie zarówno krajowym, jak i unijnym oraz międzynarodowym.

 

Jaki ładunek warto ubezpieczyć?

Z pewnością warto rozważyć wykorzystanie ubezpieczenia Cargo w przypadku transportu towarów o dużej wartości lub też w przypadku towaru narażonego na większe ryzyko kradzieży. Najczęściej podczas przewozu m.in. leków, elektroniki czy perfum przewoźnicy padają ofiarą kradzieży ładunku. Polisa Cargo chroni właściciela przed skutkami napadów rabunkowych.

W zasadzie ubezpieczenie Cargo obejmuje wszelkie ryzyka lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, czyli ładunku, za wyjątkiem tych, które zostały wymienione w samej umowie W przypadku wykupienia polisy Cargo istnieje możliwość ubezpieczenia różnych ryzyk transportowych, również tych spowodowanych siłą wyższą, np. powodzią, lawiną czy trzęsieniem ziemi.

Polisa Cargo ma także swoje wyłączenia towarów i szkód nie objętych ubezpieczeniem (możliwe jedynie za dodatkową opłatą). Są to:

  • dokumenty,
  • żywe zwierzęta,
  • wartości pieniężne,
  • bagaże osobiste,
  • szkody powstałe na skutek opóźnienia w dostawie,
  • szkody powstałe na skutek nietrzeźwości bądź odurzenia innymi substancjami kierującego pojazdem przewożącym towar,
  • szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego środka transportu,
  • szkody powstałe na skutek niewłaściwego opakowania, oznakowania bądź zamocowania towarów,
  • szkoda powstała na skutek utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych.

Przy wykupie polisy warto także zwrócić uwagę, czy w ramach ubezpieczenia Cargo ładunek jest chroniony ubezpieczeniem podczas, np. czasu tankowania, niezbędnego przeładunku, przejściowego składowania czy też poszczególnych postojów.

Na zakończenie warto pamiętać o mniej przyjemnej stronie medalu. Dotyczy ona przypadku, kiedy zakład ubezpieczeń naprawiając szkodę właścicielowi ładunku będzie próbował przerzucić koszty na winnego szkody ? spedytora lub przewoźnika.