Dyrektywa siarkowa a wzrost kosztów dla całej branży TSL

Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę „siarkową”, dotyczącą stosowania od 1 stycznia 2015 roku na statkach przebywających w tzw. strefach SECA (Sulphur Emission Control Area) paliw żeglugowych o obniżonych limitach zawartości siarki. Podstawowym uzasadnieniem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa jakości powietrza w Europie. Jednak nowe przepisy dostosowujące prawo unijne do przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej będą miały […]

Czytaj więcej