Kiedy potrzebny jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Transport ponadgabarytowy rządzi się trochę innymi prawami. Przed rozpoczęciem przewozów należy zapoznać się ze wszystkimi przepisami, które ich dotyczą. Przykładowo: jakie zezwolenia są potrzebne, jakie auta mogą przewozić cięższe ładunki, kiedy potrzebny jest pilot, jakie są kary za działania niezgodne z przepisami? Poniżej można znaleźć odpowiedź na dwa ostatnie pytania.   W przypadku pojazdów nienormatywnych: […]

Czytaj więcej