Nowe rodzaje zezwoleń w przewozach ponadgabarytowych (w tym zezwolenia okresowe)

(Last Updated On: 21 grudnia, 2012)
Oceń nas

poradnikOgromna biurokracja utrudniała przeprowadzanie transportów ponadgabarytowych, ponieważ każdy z osobna wymagał zezwolenia od GDDKiA. Firmy transportowe zajmujące się tego typu przewozami czekały rok na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów z 20 czerwca 1997 roku była konieczna. Dzięki niej wprowadzonych zostało siedem rodzajów zezwoleń, w tym zezwolenia okresowe wydawane nawet na dwa lata.
Kategoria I
– w praktyce: dla pojazdów, których naciski na osie będą wyższe(choć nieprzekraczające 11,5t), niż dopuszczalne na danych drogach (niższych kategorii)
– zezwolenia na: 6-12 miesięcy
– na okaziciela, czyli bez wskazania pojazdów
– pojazdy, których masa całkowita i wymiary nie przekraczają dopuszczalnych wartości
-na konkretne drogi gminne, powiatowe lub wojewódzkie
– zezwolenie wydaje: zarządca drogi
– od 50 ? 200zł

Kategoria II
– szerokość: przekroczona ? maksymalnie do 3,5m
– długość, wysokość, masa rzeczywista całkowita, a także naciski osi ? nie przekraczają norm
– 12 miesięcy
– 100 zł
– na drogach publicznych (z wyjątkiem ekspresowych i autostrad)

Kategoria III
-przekroczona: szerokość (do 3,2m), wysokość (4,3m) i długość (15m dla pojedynczego pojazdu i 23m dla zespołu pojazdów)
– naciski osi i rzeczywista masa całkowita – nie większa od dopuszczalnej
– zezwolenia na: 1, 6, 12 lub 24 miesiący
– bez wskazania pojazdu
– na wszystkich drogach publicznych
– zezwolenie wydaje: starosta

Kategoria IV
-szerokość może osiągnąć 3,4m, wysokość 4,3m, długość:
– 15m dla pojedynczego pojazdu
– 23m dla zespołu pojazdów
– 30m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
-rzeczywista masa całkowita i naciski osi (dla dróg o dop. nacisku na poj. oś do 11,5t) – nie przekracza norm
– bez wskazania pojazdu
– zezwolenia na: 1, 6, 12, 24 miesięcy
– 500zł, 1000zł, 2000zł, 3000zł
– zezwolenie wydaje: GDDKiA lub naczelnik urzędu celnego

Kategoria V
-naciski osi nie większe od dopuszczalnych dla danej drogi, ale rzeczywista masa całkowita może wynosić nawet 60t
-pojazd nie może przekraczać: szerokość 3,4m, wysokość 4,3m, długość:
– 15m dla pojedynczego pojazdu
– 23m dla zespołu pojazdów
– 30m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach

– zezwolenia na: 1, 6, 12, 24 miesięcy
– 600zł, 1200zł, 2400zł, 3600zł
– zezwolenie wydaje: GDDKiA lub naczelnik urzędu celnego

Kategoria VI
– dotyczy pojazdów o szerokości nieprzekraczającej
– 3,4m dla drogi jednojezdniowej
– 4m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP
-pojazd nie może przekraczać: wysokość 4,3m, długość:
– 15m dla pojedynczego pojazdu
– 23m dla zespołu pojazdów
– 30m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
– rzeczywista masa całkowita maksymalnie: 60t
– naciski nie przekraczające wielkości dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t
– zezwolenia na: 1, 6, 12, 24 miesięcy
– 800zł, 1600zł, 3200zł, 4800zł
– zezwolenie wydaje: GDDKiA lub naczelnik urzędu celnego

Kategoria VII
– naciski osi przekraczają wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t lub też inne wymiary i rzeczywista masa całkowita przekracza wartości z kategorii I-VI.
– zezwolenie na: – 14 dni ? na jednokrotny przejazd
– 30 dni ? na wielokrotny przejazd
– zezwolenie wydaje: GDDKiA lub prezydent miasta
– 500zł lub 1600zł