Co to jest list przewozowy?

(Last Updated On: 27 września, 2012)
Oceń nas

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz. Na jego podstawie odbywa się przewóz ładunku. Jest on wystawiany w 3 egzemplarzach, przy czym każdy z nich ma taką samą moc prawną. Pierwszy przeznaczony jest dla nadawcy, drugi dla odbiorcy (towarzyszy przesyłce), trzeci dla przewoźnika. Czasami powstaje również 4 egzemplarz, służący celom statystycznym. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu (w takiej sytuacji nadal podlega ona przepisom). List jest podpisany i ostemplowany przez nadawcę i przewoźnika. Każda ze stron ma możliwość wnoszenie zmian w liście przewozowym, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym. Więcej informacji na temat CMR: Co to jest konwencja CRM? oraz Jak wypełnić dokument CMR? oraz wzór do pobrania:cmr_wzor (UK,DE,PL)