Różnica między zleceniem transportowym a spedycyjnym

(Last Updated On: 13 maja, 2015)
4.5/5 - (4 votes)

zlecenie spedycyjne a transportowe

Zlecenie transportowe a zlecenie spedycyjne

Bardzo często spedycje biorą na siebie odpowiedzialność przewoźniczą, nie zdając sobie z tego sprawy. Uważaj jakie zlecenia przyjmujesz.

Jak wiadomo spedytor to ten, który zajmuje się organizacją przewozu przesyłki, a przewoźnik tego przewozu dokonuje. Aby doszło do relacji między tymi dwoma podmiotami, spedytor powinien przyjąć zlecenie spedycyjne i organizując przewóz dokładając najwyższej staranności wybrać przewoźnika przedstawiając mu zlecenie transportowe. Niestety często w rzeczywistości bywa inaczej. Spedycja przyjmuje zlecenie transportowe tylko po to, by je sprzedać dalej przewoźnikowi. Czy są to zawsze działania przemyślane, czy czasami wynikają z niewiedzy? Nie nam to oceniać.

Zakładając jednak, że istnieje procent nie mający świadomości co do różnicy pomiędzy zleceniami, a przede wszystkim odpowiedzialnością wynikają z podpisania umowy czy to zlecenia czy spedycji, trochę szczegółowo omówimy punkty, którymi zlecenia się różnią.

Zlecenie transportowe jest ofertą na wykonanie usługi przewozu danego ładunku, w określonym terminie z miejsca A do miejsca B za określone w zleceniu wynagrodzenie. Przyjęcie oferty jest równoznaczne ze zgodą na warunki w niej zawarte, które zostaną zapisane w umowie przewozowej.

Prawidłowo sformułowane zlecenie transportowe powinno zawierać:

  • Oznaczenie dokumentu jak zlecenie transportowe lub zlecenie przewozu
  • Podstawy prawne do określania praw, obowiązków i odpowiedzialności obu stron umowy, tj. Konwencji CMR oraz ustawy Prawo Przewozowe
  • Słowo fracht lub zapłata za fracht, jako wysokość wynagrodzenie za wykonaną zgodnie ze zleceniem usługę

Zalecane jest użycie w zleceniu transportowym sformułowania:

  • Niniejszym zleca się wykonanie przewozy (transportu) towaru.
  • Niniejszym Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie przewozu (transportu) towaru.

Warto w tym momencie podkreślić, że spedytor przyjmując takie zlecenie staje się odpowiedzialny ze wszelkie szkody powstałe w wyniku przewozu towaru, czy to uszkodzenie, zaginięcie, opóźnienie w dostawie, itp. W takiej sytuacji odpowiada on tak, jak przewoźnik

Zlecenie spedycyjne to także oferta, ale dotycząca nie samego przewozu, co jego zorganizowania. Zatem mogą to być usługi związane z przygotowaniem przesyłki do przewozu, wyborem przewoźnika, załadowaniem przesyłki, wystawieniem listu przewozowego, podpisaniem umowy przewozu z przewoźnikiem, ubezpieczeniem przesyłki, itp. I podobnie jak w przypadku transportu towaru, tak i w zorganizowaniu warunkiem podpisania umowy spedycyjnej jest przyjęcie zlecenia, które powinno zawierać:

  • Oznaczenie dokumentu poprzez nazwanie go zleceniem spedycyjnym lub też zleceniem zorganizowania przewozu
  • Słowo stawka lub stawka za usługę jako ceny za wykonaną usługę
  • Podstawę prawną do określenia praw, obowiązków i odpowiedzialności obu stron umowy, w przypadku ustawy Kodeks Cywilny

I podobnie, jak w zleceniu transportowym, tak i spedycyjnym powinno znaleźć się sformułowanie:

  • Niniejszym zleca się zorganizowanie przewozu (transportu) towaru
  • Niniejszym Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu przewozu towaru

Zakres odpowiedzialności spedytora określa kodeks cywilny. Często jest tak, że odpowiedzialność spedytora ogranicza się do wyboru przewoźnika. Jeśli dokonał on jej w sposób należyty i nie ponosi winy przy wyborze, wówczas zostaje zwolniony z odpowiedzialności.