Ceny transportu ostro w dół

(Last Updated On: 27 maja, 2016)
5/5 - (1 vote)

Wskaźnik cen transportu sukcesywnie spada w dół. Wpływ na to mają wysokie możliwości przewozowe oraz rekordowo niskie ceny oleju napędowego. Co ciekawe mimo tego, że ceny transportu spadły aż o 6,8%, przewoźnikom udało się uzyskać bardzo dobre ceny za swoje usługi. Takie wnioski płyną z raportu Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki na drogowym rynku transportowym. Najnowsza publikacja nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie za okres I kwartału 2016 roku.

dynamika rynku transportowego

Dynamika rynku

Obserwacja cen transportu jest niezmiernie ważna w sektorze TSL, dlatego dobrze na bieżąco śledzić dynamikę rynku transportowego. Warto w tym miejscu zajrzeć właśnie do raportu Transport Market Monitor. Każda publikacja co kwartał nakreśla zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz przedstawia inne tematy związane z transportem. Kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych porównywane jest od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2008 roku. Magazyn wydawany jest przez firmę Capgemini Consulting (wiodącego dostawcę usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych) oraz platformę logistyczną Transporeon.

Z najnowszej publikacji dowiadujemy się, że wskaźnik cen transportu (obliczany poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie) spadł o 6,8 % w pierwszym kwartale br. w porównaniu do wskaźnika cen w czwartym kwartale 2015 roku. Jeśli chodzi o porównanie wskaźnika do tego samego okresu w I kwartale 2015 roku, wskaźnik ten jest niższy o 3,2 %.

W I kwartale 2016 roku wskaźnik możliwości przewozowych (stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi) wzrósł o 25,0 %. Jest to najwyższa wartość od I kwartału 2014 roku. I tu potwierdza się reguła, że każdego roku w pierwszym kwartale obserwowany jest duży wzrost wskaźnika możliwości przewozowych.

Z kolei w I kwartale 2016 roku wskaźnik cen i możliwości przewozowych we wszystkich trzech miesiącach był niższy niż w poprzednich dziewięciu miesiącach. W I kwartale 2016 roku wskaźnik cen spadł poniżej wartości osiągniętych w 2015 roku. Wskaźnik możliwości przewozowych notowany w marcu br. jest natomiast wyższy niż w grudniu 2015 roku. Trend obserwowany dla wskaźnika możliwości przewozowych jest jednakowy w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale efekt silniej zaznaczył się w I kwartale 2016 roku.

Rozwój cen dla danej branży

W magazynie Transport Market Monitor przeanalizowane zostały również ogólne warunki ekonomiczne dla trzech różnych sektorów przemysłu. W I kwartale 2016 roku utrzymał się spadek z dwóch poprzednich kwartałów. Najmniejszy spadek (na poziomie 5,2 %) wykazał wskaźnik dla branży materiałów budowlanych. Wskaźnik dla drewna spadł o 7,6 %, dla branży papierniczej/drukarskiej spadł o 6,2 %.

Dynamika transportu

Analitycy Transport Market Monitor omówili także dynamikę transportu, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe (różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu). W I kwartale 2016 roku wzrosła zarówno różnica cen między ofertami, jak i wskaźnik możliwości przewozowych. Wzrost różnic cenowych obserwowany jest od trzech kwartałów z rzędu (tendencja ta jest zgodna z tą z lat ubiegłych).

Najniższy poziom wskaźnika cen oleju napędowego

Wskaźnik cen oleju napędowego niewątpliwie ma swoje odzwierciedlenie w cenach transportu. Gdy wskaźnik cen oleju wzrasta, automatycznie wzrastają stawki transportowe i odwrotnie, gdy wskaźnik cen oleju maleje, maleją też koszty transportu. W I kwartale 2016 roku wskaźnik cen oleju napędowego spadł aż o 19,2 % do najniższego poziomu od czasu 2008 roku. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 22,7 % niższy niż w I kwartale 2015 roku. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych dotyczących cen oleju napędowego w Unii Europejskiej, pozyskanych z Komisji Europejskiej ze strony www.ec.europa.eu.

Przepływu w handlu europejskim

Capgemini Consulting opracowuje też indeks globalnego przepływu w handlu dla Europy. Jest on oparty o analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Wolumen tego handlu znacząco bowiem wpływa na popyt na usługi transportowe i ich ceny.

W I kwartale 2016 roku nastąpił spadek wolumenu handlu o 4,3 % w porównaniu do IV kwartału 2015 roku (z 2082 mld euro do 1993 mld euro). W porównaniu do tego samego okresu rok temu jest to spadek o 3,2 %.

Podsumowując

Magazyn Transport Market Monitor zapewnia czytelnikom wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów. W tym wydaniu (to już dwudzieste siódme wydanie) autorzy przedstawili dokładne informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych w I kwartale 2016 roku. Przedstawiony został tu zarys spadku cen w I kwartale 2016 roku w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku oraz informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych, sięgające roku 2008.