Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie.

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadanie przez przedsiębiorcę, zajmującego się przewozem drogowym osób lub rzeczy, odpowiednich kwalifikacji do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie. Certyfikat jest zatem wymagany dla wszystkich, którzy są na etapie otwierania firmy transportowej lub spedycyjnej. Ale kompetencje zawodowe są także potrzebne […]

Czytaj więcej