Zabezpieczenie przed kradzieżą przez spedytora

Dysponenci mają możliwość lepszego zabezpieczenia ładunku przed kradzieżą Jak działać, by zmniejszyć ryzyko kradzieży ładunku? Dobra współpraca z kierowcami oraz odpowiednie działania organizacyjne i techniczne znacznie przyczyniają się do zmniejszania ryzyka kradzieży ładunków. Przykładowo podczas planowania trasy dysponenci powinni przede wszystkim zwracać uwagę na:  przestrzeganie czasu pracy kierowców oraz czasu przeznaczonego na odpoczynek na parkingach […]

Czytaj więcej