Zabezpieczenie przed kradzieżą przez spedytora

(Last Updated On: )
Oceń nas

Dysponenci-maja-mozliwoscDysponenci mają możliwość lepszego zabezpieczenia ładunku przed kradzieżą

Jak działać, by zmniejszyć ryzyko kradzieży ładunku?

Dobra współpraca z kierowcami oraz odpowiednie działania organizacyjne i techniczne znacznie przyczyniają się do zmniejszania ryzyka kradzieży ładunków. Przykładowo podczas planowania trasy dysponenci powinni przede wszystkim zwracać uwagę na:

 •  przestrzeganie czasu pracy kierowców oraz czasu przeznaczonego na odpoczynek na parkingach i miejscach postojowych,
 •  stworzenie swojej własnej listy parkingów i miejsc postojowych: ogrodzonych, monitorowanych i strzeżonych,
 •  wyznaczanie i wpisywanie do dokumentów trasy alternatywnej,
 •  rozmowy z kierowcami, którzy wcześniej poruszali się daną trasą,
 •  fakt, czy wymiana szczegółowych informacji odnośnie transportu odbywa się tylko i wyłącznie pomiędzy kierowcą, dysponentem i bezpośrednim przełożonym,
 •  informacje, które dostają z systemów GPS,
 •  prawidłowe modyfikowanie tras,
 •  sprawdzanie natężania ruchu na danych odcinkach.

 

Bezpośrednio przed tym jak kierowca rozpocznie trasę dysponent powinien upewnić się, że:

 •  kierowca posiada 2, w pełni naładowane,  telefony komórkowe dwóch różnych operatorów,
 • w pojeździe znajduje się urządzenie GPS,
 • możliwe jest zaplanowanie zastępczego pojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych,
 • dokonane zostało porównanie załadowanego na pojazd towaru z danymi wpisanymi do zlecenia transportowego oraz listu przewozowego (dokumentu dostawy), jeżeli taka kontrola nie jest możliwa: należy zaznaczyć to w dokumentach.

 

Kiedy kierowca ruszy już w trasę ważne jest, by:

 • informował centralę o terminie planowego dotarcia do miejsca przeznaczenia, a także o pozycji pojazdu w odstępach 30 minutowych,
 • dysponent był dostępny dla kierowców w czasie całego transportu,  a w przypadku sytuacji awaryjnej powinno być wyznaczone połączenie do innej osoby decyzyjnej.

 

Po dojechaniu do celu kierowca powinien skontrolować odbiorcę na podstawie dostępnych dokumentów, takich jak np.: rachunki z pieczątką firmową.