Czy założenie spedycji do 3,5T ładowności wymaga licencji i kwalifikacji zawodowych

(Last Updated On: 20 marca, 2014)
4/5 - (15 votes)

spedycjaZałożenie spedycji do 3,5t ładowności

Szanowni czytelnicy,

warto byłoby raz na zawsze wyjaśnić jedną bardzo ważną kwestię. Nie ma czegoś takiego jak: spedycja do 3,5 tony ładowności. Działalność spedycyjna jest zawsze działalnością spedycyjną, na którą wymagana jest licencja.

Do sierpnia 2013 roku, aby zajmować się pośrednictwem przy przewozie rzeczy, firma musiała przedstawić zabezpieczenie finansowe oraz uzyskać odpowiedni zapis w dokumentach. Licencja na spedycję nie różniła się wyglądem od licencji na krajowy transport drogowy, a urzędy bardzo rzadko wpisywały na licencjach adnotacje, które pozwoliłyby dookreślić czego dotyczą. To, czy firma rzeczywiście posiadała uprawnienia na wykonywanie działalności spedycyjnej, można było sprawdzić jedynie dzwoniąc do odpowiedniego starostwa bądź urzędu miasta. Ewentualnie firma mogła legitymować się dokumentem potwierdzającym złożenie zabezpieczenia.

Jednak kilka miesięcy temu nareszcie uregulowano te kwestie. Obecnie:

– aby wykonywać transport drogowy w Polsce – przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (zastąpiło ono dotychczasową licencję na krajowy transport drogowy),

– aby wykonywać międzynarodowy transport drogowy – przedsiębiorca musi uzyskać licencję wspólnotową (która zastąpiła licencję międzynarodową). Firma, starająca się o uzyskanie licencji wspólnotowej jest zobligowana  do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jednakże jeśli go nie posiada – oba dokumenty wyda BOTM po spełnieniu odpowiednich warunków,

– aby wykonywać działalność spedycyjną – przedsiębiorca musi uzyskać  osobną licencją na tą działalność.

W objaśnieniach do załącznika 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. czytamy:

1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.

 

Wymagane dokumenty

Aby starać się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, należy przygotować:

 1. oświadczenie dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji,
 2. kopię certyfikatu kompetencji zawodowych, przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym,
 3. oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 4. dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową. Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

  Zabezpieczenie finansowe potwierdza się określonymi dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro:
  – rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi:
  – dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  – posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  – udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  – własność nieruchomości.

 5. dowód wniesienia opłaty.