Raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce opracowany został już w latach 90 XX w. Z mniejszym lub większym powodzeniem jest on sukcesywnie realizowany do dziś. Zaawansowanie budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w ostatnich latach nastąpiło przede wszystkim ze względu na możliwość dotacji z europejskiego Funduszu Spójności oraz dotacje z Unii […]

Czytaj więcej