Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP

Kraje, które podpisały i ratyfikowały umowę ATP, nie zrobiły tego bez powodu. Chcą one chronić swoich obywateli przed źle transportowaną żywnością. Aby umowa nie była ?martwa?, poszczególne państwa zobowiązują się do podejmowanie działań w celu kontroli i nadzoru nad zgodnością środków transportu z odpowiednimi normami. Podczas kontroli sprawdza się: – czy przewożona żywność wymaga zgodności […]

Czytaj więcej