Transport kolejowy w Polsce- raport 2012

Przewozy towarowe w transporcie kolejowym w 2012r. Kolej odgrywa bardzo ważną rolę w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej. Transport kolejowy jest bowiem najbardziej rozpowszechnionym i najtańszym transportem do przewozu ładunków masowych (np. węgla kamiennego). Może on odbywać się na duże odległości i ze znaczną szybkością, przekraczając nieraz zdolności przewozowe innych gałęzi transportu. Niestety transport kolejowy […]

Czytaj więcej