Transport kolejowy w Polsce- raport 2012

(Last Updated On: )
Oceń nas

raport-transport-kolejPrzewozy towarowe w transporcie kolejowym w 2012r.

Kolej odgrywa bardzo ważną rolę w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej. Transport kolejowy jest bowiem najbardziej rozpowszechnionym i najtańszym transportem do przewozu ładunków masowych (np. węgla kamiennego). Może on odbywać się na duże odległości i ze znaczną szybkością, przekraczając nieraz zdolności przewozowe innych gałęzi transportu. Niestety transport kolejowy utracił ostatnio znaczną część rynku, na rzecz transportu samochodowego.

Sytuacja na rynku przewozów kolejowych w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego, który stoi na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacji transportu kolejowego w Polsce, po raz kolejny podsumował przewozy towarowe wykonywane przy pomocy transportu kolejowego. Opracowanie podsumowuje funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2012r., dotyczące przewozów towarowych w ujęciu krajowym. W raporcie nie uwzględniono przewozów manewrowych oraz przewozów na liniach wąskotorowych.

1. Przewieziona masa towarów

Przewozy towarowe w transporcie kolejowym ogółem w 2012r. wyniosły 231 299,39 tyś. ton. Było to o 7,24% mniej niż w 2011r., w którym to przewieziono 249 348,27 tyś. ton ładunków.

Odpowiednio w poszczególnych miesiącach 2012r. przewieziono masę całkowitą towarów w ilości:

styczeń 18 280,33 tyś. ton, luty 16 735,76 tyś. ton, marzec 19 927,73 tyś. ton, kwiecień 18 563,04 tyś. ton, maj 19 635,20 tyś. ton, czerwiec 18 471,47 tyś. ton, lipiec 19 096,98 tyś. ton, sierpień 19 907,22 tyś. ton, wrzesień 20 252,37 tyś. ton, październik 21 687,46 tyś. ton , listopad 20 864,49 tyś. ton, grudzień 17 877,34 tyś. ton.

Wzrost przewozów w stosunku do roku 2011 odnotowano tylko w październiku (2,14%) i listopadzie (0,14%). W pozostałych miesiącach notowane były spadki. Największą zmianę odnotowano w czerwcu 2012r. (spadek o 14,09%) w stosunku do roku poprzedniego.

2. Wykonana praca przewozowa

Praca przewozowa w 2012r. wyniosła 49 063,58 mln. tono-km i tu również nastąpił spadek o 9,10% w stosunku do 2011r., w którym to praca przewozowa wyniosła 53 974,43 mln. tono-km.

Odpowiednio w poszczególnych miesiącach 2012r. wykonano pracę przewozową w ilości:

styczeń 3 675,06 mln. tono-km, luty 3 343,31 mln. tono-km, marzec 4 206,70 mln. tono-km, kwiecień 4 033,36 mln. tono-km, maj 4 272,32 mln. tono-km, czerwiec 4 061,26 mln. tono-km, lipiec 4 023,67 mln. tono-km, sierpień 4 290,39 mln. tono-km, wrzesień 4 429,86 mln. tono-km, październik 4 690,88 mln. tono-km, listopad 4 342,60 mln. tono-km, grudzień 3 694,19 mln. tono-km.

Wzrost wykonanej pracy przewozowej w stosunku do roku 2011 odnotowano tylko w październiku (2,02%). W pozostałych miesiącach notowane były spadki. Największą zmianę odnotowano w lutym 2012r. (spadek o 14,59%) oraz w czerwcu (spadek o 14,00%) w stosunku do roku poprzedniego.

3. Wykonana praca eksploatacyjna

Praca eksploatacyjna liczona w tysiącach pociągokilometrów w 2012r. wyniosła odpowiednio:

styczeń 5 557, luty 5 269, marzec 6 466, kwiecień 6 307, maj 6 519, czerwiec 6 197, lipiec 6 169, sierpień 6 298, wrzesień 6 613, październik 6 968, listopad 6 498, grudzień 5 538.

Wzrost w stosunku do roku 2011 odnotowano w listopadzie (1,58%) oraz w październiku (0,95% ). W pozostałych miesiącach notowane były spadki. Największą zmianę odnotowano w czerwcu (spadek o 11,20% ) oraz w lipcu (spadek o 11,06%) w stosunku do roku poprzedniego.

4. Przewoźnicy kolejowi o największym udziale przewozów na rynku

Największy udział w przewiezionej masie towarowej na rynku w 2012r. mieli przewoźnicy:

PKP Cargo (50,42%), Grupa DB Schenker (20,37%), Grupa CTL (6,47%),

Lotos Kolej (4,56%), PKP LHS (4,39%), Freightliner PL (2,20%),

Pol-Miedź Trans (2,14%), PUK Kolprem (1,74%), Rail Polska (1,49%),

KP Kotlarnia (1,11%), STK (0,88%), Orlen Kol-Trans (0,86%), Transoda (0,57%),

ITL Polska (0,40%), Pozostali (2,40%).

Największy udział w wykonanej pracy przewozowej odnotowała PKP Cargo (60,25%), Lotos Kolej (8,21%), PKP LHS (6,82%), Grupa CTL (6,69%),

Grupa DB Schenker (5,43%), Freightliner PL (2,05%), pozostali mieli udział mniejszy niż 2%.

W Polsce w 2012r. działało na rynku 53 przewoźników realizujących przewozy towarowe na podstawie otrzymanej licencji WPR. Największe znaczenie ma grupa kapitałowa PKP, która jest najważniejszym dostarczycielem usług transportu kolejowego w Polsce.

 

Podsumowanie:

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów towarowych w naszym kraju niestety nie są zadowalające (w porównaniu z latami poprzednimi). Raport UTK obrazuje obecny stan polskiego systemu transportowego oraz perspektywy jego rozwoju. Mimo tego, że transport towarów z wykorzystanie kolei jest jednym z najważniejszych rodzajów transportu w Polsce, jego udział wyraźnie maleje. Przewozy towarowe w transporcie kolejowym ustępują miejsca innym gałęziom transportu; w szczególności na rzecz transportu z wykorzystaniem samochodów.