Koniunktura w krajowym transporcie ciężarowym pod koniec 2012r.

Jak wynika z raportów GUS, koniunktura w transporcie i gospodarce magazynowej w 2012r. stale się pogarszała. Badania były prowadzone wśród 5008 firm z branży TSL, zajmujących się działalnością usługową zaklasyfikowaną w Sekcji H PKD 2007. Statystyki są dokonywane na podstawie wskaźnika koniunktury, który oblicza się jako różnicę między procentem przedsiębiorstw wybierających korzystny wariant odpowiedzi oraz […]

Czytaj więcej