Koniunktura w krajowym transporcie ciężarowym pod koniec 2012r.

(Last Updated On: )
Oceń nas

transport-raportJak wynika z raportów GUS, koniunktura w transporcie i gospodarce magazynowej w 2012r. stale się pogarszała. Badania były prowadzone wśród 5008 firm z branży TSL, zajmujących się działalnością usługową zaklasyfikowaną w Sekcji H PKD 2007.

Statystyki są dokonywane na podstawie wskaźnika koniunktury, który oblicza się jako różnicę między procentem przedsiębiorstw wybierających korzystny wariant odpowiedzi oraz wariant niekorzystny z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dobra koniunktura notowana jest wtedy, gdy powyższy wskaźnik jest większy od zera.

W raporcie pod uwagę wzięto dwa ostatnie miesiące 2012r. i zestawiono je z analogicznym okresem roku poprzedniego. O ile w całym 2011r. notowano pierwsze oznaki wzrostu koniunktury w transporcie drogowym po niedawnym kryzysie gospodarczym, o tyle rok 2012 znowu przyniósł spadek i osłabienie pozycji firm na rynku.

 

Spadki, obniżanie cen i ogólne pogorszenie sytuacji na rynku

W grudniu 2012r. nastąpił spadek sprzedaży usług aż o 7 punktów i wyniósł on -16,7 pkt. Miesiąc wcześniej było to -9,7 pkt. Analogicznie w grudniu 2011r. wskaźnik koniunktury sprzedaży usług był na poziomie -11,7 pkt.

Jak wynika z raportu, także sytuacja finansowa firm stale się pogarszała. W grudniu 2012r. nastąpił spadek o 3 punkty i wyniósł -15,9 wskaźnika, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosił -12,4 pkt. Analogicznie w grudniu 2011r. wskaźnik koniunktury pokazywał pogorszenie sytuacji finansowej do -7,5 pkt.

Nie było dobrze również jeśli chodzi o terminy płatności. Większość badanych przedsiębiorstw sygnalizowała opóźnienia za wykonane usługi na poziomie -19,3 wskaźnika koniunktury. Miesiąc wcześniej wskaźnik pokazywał -14,3 pkt. W grudniu roku poprzedniego zanotowano -9,5 pkt.

W grudniu 2012r. notowano także spadki zatrudnienia na poziomie -14,0 wskaźnika. W listopadzie było to -6,9 pkt. a więc sytuacja uległa pogorszeniu aż o 7,1 punktów. Przewidywane zatrudnienie w grudniu 2011r. uzyskało saldo odpowiedzi na poziomie -12,3 pkt.

Więcej przedsiębiorstw zanotowało w swojej działalności w grudniu 2012r. spadek popytu na usługi transportowe i magazynowe na poziomie -18,7 pkt., podczas gdy w listopadzie tego samego roku wynosił on -11,7 pkt. W grudniu roku poprzedniego wskaźnik był taki sam i wynosił -11,7 pkt.

Również przewidywany popyt na świadczone usługi w grudniu miał wskaźnik gorszy o 5,7 i wyniósł -21,7 pkt, podczas gdy w listopadzie tego samego roku wynosił -13,3 pkt. Analogicznie w grudniu 2011r. wskaźnik koniunktury pokazywał, że częściej spodziewano się spadku niż wzrostu popytu na usługi na poziomie -14,9 pkt.

W dużej liczbie przedsiębiorstw obniżano ceny usług; w grudniu było to -1,4 pkt. Miesiąc wcześniej -2,0 pkt., ale był to znaczny spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym odnotowano wzrost do +6,8 punktów.

 

Podsumowanie:

Przewaga ocen pesymistycznych notowana jest regularnie od wielu miesięcy. Przede wszystkim większa liczba badanych przedsiębiorstw realizujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy wskazała na zmniejszenie wielkości przewozów ładunków. Pogorszenie koniunktury w 2012r. sygnalizowało aż 25% badanych firm, a poprawę 10%. Pozostałe przedsiębiorstwa twierdziły, że ich sytuacja nie uległa istotniej zmianie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, który z kolei liczony jest jako średnia arytmetyczna odpowiedzi na wszystkie pytania, w grudniu 2012r. uległ pogorszeniu, kształtując się na poziomie -14,8 pkt., podczas gdy miesiąc wcześniej wynosił -10,1 pkt. Analogicznie pod koniec ubiegłego roku wynosił on -12,1 pkt.

Miejmy nadzieję, że spadek koniunktury nie potrwa długo i polscy przewoźnicy znów wzmocnią swoją pozycję na rynku przewozów.