Konwencja CMR ? za co odpowiada przewoźnik?

(Last Updated On: 21 lutego, 2013)
Oceń nas

CMRKonwencja CMR znacznie poszerza odpowiedzialność przewoźnika zawartą w ogólnych regulacjach kodeksu cywilnego. Dlatego też powinna być ona znana nie tylko właścicielom firm działających w branży TSL, ale również ich pracownikom.

Za co odpowiada przewoźnik w momencie przyjęcia towaru? Przede wszystkim za sam towar, zarówno jego poszczególne części, jak i całość, aż do momentu jego wydania. Również za opóźnienie dostawy. Kiedy ono następuje? Konwencja CMR mówi o opóźnieniu wtedy, gdy faktyczny czas trwania przewozu przekracza okres w jakim staranny przewoźnik dokonałby dostawy. Oczywiście, jeśli czas przeznaczony na dostarczenie ładunku został ustalony, a przewoźnik go przekroczył, również mamy do czynienia z opóźnieniem.

Kiedy natomiast możemy mówić o zaginięciu towaru? Mianowicie wtedy, gdy nie został on wydany w ciągu 30 dni od ustalonego terminu dostawy. Jeżeli terminu nie ustalono, towar zostanie uznany za zaginiony po 60 dniach. Odpowiedzialności przewoźnika nie ograniczają ani wady pojazdu, którym wykonywany jest przewóz, ani fakt wynajęcia pojazdu od innego podmiotu.

Zwolnienie odpowiedzialności

Kiedy natomiast przewoźnik może liczyć na zwolnienie od odpowiedzialności na podstawie Konwencji CMR? Przykładowo, jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie powstało z winy osoby uprawnionej ? nadawcy lub odbiorcy. Również, jeśli miejsce rozładunku zostało zmienione w trakcie trwania przewozu, co uniemożliwiło dostarczenie towaru na czas. Przewoźnik jest zwolniony także, gdy towar posiada wady własne lub przykładowo, gdy zostanie źle zabezpieczony przez nadawcę. Najczęściej jednak przewoźnicy zostają zwolnieni z odpowiedzialności z powodu zaistnienia okoliczności, których nie sposób było uniknąć, np. niezwykle złej pogody, czy też oblodzonej drogi. Również kradzież może być uznana okoliczność, której nie dało się zapobiec.

Rażące niedbalstwo i wina umyślna

Każdy zleceniodawca zakłada, że przewoźnik jest profesjonalistą. Jeżeli jednak nim nie będzie i dopuści się rażącego niedbalstwa (pozostawi pojazd z ładunkiem w miejscu niestrzeżonym, czy też nie będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego) lub jego wina będzie umyślna (zdecyduje się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu, czy narkotyków), wtedy nie będzie mógł korzystać z przepisów ograniczających jego odpowiedzialność.