Magazynowanie, spedycja, przewoźnik, usługi transportowe? Sprawdź aktualne PKD!

Przedsiębiorco ? sprawdź czy masz aktualne PKD? Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności i jest umownie przyjętym podziałem dla rodzajów wykonywanej pracy przez podmioty gospodarcze. Kilka lat temu w naszym kraju została wprowadzona nowa, jednolita klasyfikacja zgodna z międzynarodowymi standardami Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Działalność wszystkich firm i przedsiębiorców została opisana inaczej. Podmioty zobowiązane były do […]

Czytaj więcej