Za co odpowiada spedytor?

Spedycją nazywamy działalność przedsiębiorstw, polegającą na organizowaniu przewozu towaru oraz jego kompleksowym planowaniu. Spedytorem natomiast jest osoba, która za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, ewentualnie na potrzeby własne. Rola spedytora jest bardzo ważna w całym procesie usprawnienia przebiegu transportu towaru i przyczynia się do minimalizacji kosztów w transporcie. Największym […]

Czytaj więcej