Sposób na nieuczciwych przewoźników?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym każde państwo Unii Europejskiej powinno prowadzić tak zwany Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. W rejestrze znajdować się będą przedsiębiorstwa, które w danym państwie uzyskały zezwolenie na wykonywanie usług transportowych. Celem prowadzenia tego rodzaju ewidencji będzie przede wszystkim ograniczenie działalności nieuczciwych przewoźników, gdyż to tutaj każda osoba czy […]

Czytaj więcej