Sposób na nieuczciwych przewoźników?

(Last Updated On: )
Oceń nas

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym każde państwo Unii Europejskiej powinno prowadzić tak zwany Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

ochrona

W rejestrze znajdować się będą przedsiębiorstwa, które w danym państwie uzyskały zezwolenie na wykonywanie usług transportowych. Celem prowadzenia tego rodzaju ewidencji będzie przede wszystkim ograniczenie działalności nieuczciwych przewoźników, gdyż to tutaj każda osoba czy firma będzie mogła sprawdzić, czy przedsiębiorstwo posiada dokumenty wymagane do świadczenia usług transportowych.

Tworzony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego będzie osobnym tworem, który nie powstanie na bazie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym założeniem jest bowiem połączenie rejestru z innymi państwami członkowskimi. Oprze się on w znacznym stopniu na bazie prowadzonej przez Główny Inspektorat Drogowy.

Dostępne w rejestrze dane dotyczyć będą przewoźników drogowych i zawierać będą:

  • Nazwa firmy
  • Forma prawna firmy
  • Adres siedziby
  • Rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
  • Liczba posiadanych pojazdów firmy
  • Numer seryjny licencji międzynarodowej
  • Informację o nałożonych karach
  • Informacje i osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy

W Polsce punkt kontaktowy związany z Rejestrem stanowić będzie GITD, a informacje udzielane będą telefonicznie bądź mailowo. Założenie w ustawie jest takie, żeby informacje przekazywane będą niezwłocznie, choć prawo unijne przewiduje 30 dni na odpowiedź.

Wszystkie dane dotyczące przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a zebrane w ich ewidencji, będą jawne i ogólnie dostępne. Jedynie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz upoważnione do tego organy będą miały wgląd w ewidencję poważnych naruszeń, które zapisane zostaną w Rejestrze.

Czy pozwoli na to ograniczenie działalności nieuczciwych przewoźników? To pewnie będzie zależało od liczby osób, które będą szukać informacji o danej firmie przed podpisaniem z nią umowy.

 

Źródło: Dziennik. Gazeta Prawna