Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, przepisy 2013

5 kwietnia 2013r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu został ostatecznie ustalony tekst ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców będących jednocześnie przedsiębiorcami. Zmiana ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, wdrażając jednocześnie przepisy z „pakietu drogowego” PE i Rady z października 2009r. Ustawę podpisał Prezydent RP 24 kwietnia 2013r.   Nowe zasady wykonywania […]

Czytaj więcej