Transport sanitarny

Transport sanitarny służy najczęściej do udzielania pomocy chorym lub rannym w nagłych wypadkach (najczęściej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia). Powszechny jest jednak także transport sanitarny chorych niewymagających intensywnego nadzoru, transport noworodków i niemowląt, transport międzyszpitalny oraz transport materiałów medycznych np. krwi.   Transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego i dzieli […]

Czytaj więcej