Transport sanitarny

(Last Updated On: )
Oceń nas

red crossTransport sanitarny służy najczęściej do udzielania pomocy chorym lub rannym w nagłych wypadkach (najczęściej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia). Powszechny jest jednak także transport sanitarny chorych niewymagających intensywnego nadzoru, transport noworodków i niemowląt, transport międzyszpitalny oraz transport materiałów medycznych np. krwi.

 

Transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego i dzieli się na „krótki” oraz „daleki” (na odległość ponad 120 km).

 

Kto może korzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego?

Każdemu ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w sytuacji podjęcia natychmiastowego leczenia, zachowania ciągłości leczenia oraz w celu odbycia leczenia w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającego korzystanie ze środków transportu publicznego. Reguluje to Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej pomocy lekarskiej funkcjonuje także całodobowa pomoc lekarza rodzinnego.

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego jest odpłatny.

 

Środki transportu

W transporcie sanitarnym najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej. Mogą to zapewnić tylko właściwe środki transportu wyposażone w specjalistyczny sprzęt.

Do środków transportu sanitarnego zaliczamy przede wszystkim nowoczesne karetki reanimacyjne, karetki wypadkowe, karetki ogólnolekarskie, karetki przewozowe, karetki neonatologiczne, karetki kardiologiczne i karetki specjalistyczne. Do innych znanych środków transportu lądowego należą także sanitarki wojskowe.

Wszystkie karetki medyczne obsługuje specjalnie wyszkolony zespół ratowniczy (lekarz, ratownicy medyczni, pielęgniarka). Ambulanse muszą być wyposażone w specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt. Do podstawowego wyposażenia karetki pogotowia należą: nosze, krzesełko kardiologiczne, deska ortopedyczna, kamizelka Kendricka i inny sprzęt transportowy oraz leki ratujące życie i sprzęt medyczny (respirator, defibrylator, inkubator etc.) .

Wszystkie ambulanse opatrzone są w specjalne litery namalowane na nadwoziu samochodu oraz odpowiednie symbole. Karetki pogotowia są budowane na bazie samochodów typu furgon, czasami zabudowuje się przedział sanitarny w postaci kontenera lub też są budowane na bazie samochodów osobowych.

W polskim systemie opieki zdrowotnej działa także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowce używane są jako pomoc dla zespołów pogotowia ratunkowego lub w przypadkach wymagających natychmiastowego transportu rannego.

Nie mniej znane są także wodne karetki pogotowia, które są wyposażone podobnie jak ambulanse poruszające się po drogach. Dzięki takiemu sprzętowi ratownicy na największych akwenach wodnych mogą czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się.

 

Usługi komercyjne

Transport medyczny jest niezmiernie potrzebny. W związku z tym także część prywatnych firm przewozowych w Polsce oferuje transport sanitarny na terenie kraju i całej Unii Europejskiej, obsługując placówki służby zdrowia oraz osoby prywatne. Firmy te zapewniają odpłatny transport także na konsultacje lekarskie, rehabilitacje, dializy czy na turnusy rehabilitacyjne, transport chorego z zagranicy, przewóz inwalidów etc.

Coraz bardziej popularny staje się także prywatny lotniczy transport medyczny. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które wymagają intensywnej opieki medycznej w kraju lub za granicą oraz gdy liczy się szybkość.

 

Podsumowanie

Transport sanitarny jest to przewóz osób albo materiałów biologicznych. Może być on wykonywany tylko specjalistycznymi środkami transportu, które spełniają wymagania sanitarne i techniczne określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Transport sanitarny mogą wykonywać zarówno jednostki w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak i inne prywatne podmioty.