Tryb przeprowadzania przetargu na transport

Tryb przetargu nieograniczonego jest podstawowym trybem prowadzenia przetargu. Postępowanie w tym trybie jest jawne, a oferty mogą składać wszyscy wykonawcy, zapewnia on więc uczciwą konkurencję. Procedura ta jest obliczona na to, aby przez udział w postępowaniu jak największej liczby oferentów uzyskać najkorzystniejsze wyniki dla przedsiębiorstwa zamawiającego. Ponadto tryb ten nie jest obwarowany żadnymi przesłankami od […]

Czytaj więcej