Procedura tranzytu WPT

(Last Updated On: 31 lipca, 2013)
5/5 - (1 vote)

procedura tranzytu wptProcedura tranzytowa WPT

Tranzyt międzynarodowy to procedura polegająca na przemieszczaniu się zagranicznych towarów (w określonych przypadkach także towarów krajowych) przez terytorium jakiegoś państwa; pod dozorem celnym. Polska należy do ważniejszych krajów tranzytowych w Europie.

W większości krajów europejskich, w tym w Polsce, stosuje się krajową procedurę tranzytową, procedurę TIR oraz wspólną (wspólnotową) procedurę tranzytową WPT.

 

System WPT

Procedura wspólnego tranzytu odnosi się w szczególności do transportu drogowego a w uproszczonej formie także do transportu kolejowego, morskiego, lotniczego i przesyłowego (rurociągowego). WPT jest stosowana gdy podczas przewozu następuje przekroczenie co najmniej jednej granicy pomiędzy krajami, które podpisały Konwencję.

System WPT pozwala na usprawnienie przewozu przez przejścia graniczne oraz ułatwia stosowanie procedury tranzytowej. Do wspólnej procedury tranzytowej należą kraje Wspólnoty Europejskiej oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Polska przystąpiła do Konwencji 30.06.1996r.

WPT dzieli się na kilka procedur:

  • Procedura T1 ? mogą być nią objęte towary niewspólnotowe, czyli nie pochodzące z krajów Wspólnoty
  • Procedura T2 – mogą być nią objęte towary wspólnotowe a więc takie, które zostały całkowicie uzyskane lub wytworzone na obszarze celnym Wspólnoty lub towary, które pochodzą z kraju nie należącego do obszaru celnego Wspólnoty jednak znajdują się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich
  • Nota tranzytowa ? to dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz towarów
  • Urząd celny wyjścia ? dokonuje się w nim objęcia towarów procedurą WPT
  • Urząd celny tranzytowy (urząd przywozu i wywozu)
  • Urząd celny przeznaczenia ? następuje w nim zakończenie procedury WPT
  • Urząd składania gwarancji ? przy przewozach drogowych należy złożyć oświadczenie o udzieleniu gwarancji generalnej lub ryczałtowej

Aby zrealizować procedurę WPT główny zobowiązany musi albo sam albo poprzez wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela złożyć zgłoszenie w urzędzie celnym wyjścia. Zgłoszenie dokonuje się na formularzu SAD (kartka 1, 4, 5, 7), który staje się następnie notą tranzytową. Jeśli ma być zgłoszonych wiele pozycji towarowych (nie więcej niż 99), to należy złożyć formularz uzupełniający SAD-BIS lub listy towarowe dołączone do formularza SAD. Oprócz tego trzeba dołączyć dokumenty przewozowe (list CMR), potwierdzenie uzyskania gwarancji oraz inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

W urzędzie celnym wyjścia zostaje określony termin dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia (termin ten nie powinien wynosić więcej niż 8 dni, z ważnych przyczyn może ulec wydłużeniu). W urzędach celnych tranzytowych składane są formularze TC10 czyli świadectwo przekroczenia granicy. Dokument ten jest dowodem dla urzędu celnego granicznego, że towar wjechał na terytorium danego kraju.

Najczęściej na przewożony towar zostaje nałożone zamkniecie celne przez funkcjonariusza celnego (rzadko dokonuje się rewizji towarów). Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo urząd celny wyjścia zamyka tranzyt i zwalnia gwarancję.

 

Podsumowanie

Podstawową zasadą procedury WPT jest jak największe uproszczenie dokonywanych formalności w urzędach celnych przy przewozach międzynarodowych. Dzięki wspólnej procedurze tranzytowej ograniczono do minimum wymagane czynności na przejściach granicznych. Uproszczono schemat zapisów w różnych językach więc dokumenty są zrozumiałe niezależnie od użytej wersji językowej. Usystematyzowano terminologię i wprowadzono jednolity dokument administracyjny. To znaczne korzyści zarówno dla nadawców, przewoźników, odbiorców i funkcjonariuszy celnych.

Wszystko to wpływa w istotny sposób na szybkie i sprawne dostarczenie towarów do miejsca ich przeznaczenia.