Czynności spedycyjne przy wysyłaniu i przy odbiorze towaru

(Last Updated On: 16 maja, 2014)
Oceń nas

co robi spedytorCo robi spedytor podczas wysylki i odbioru towaru?

 

Spedytor w ramach czynności spedycyjnych przy wysyłaniu towaru powinien:

 • sprawdzać:

– prawidłowość informacji zawartych w zleceniu,

– czy posiada wszystkie niezbędne do wysłania przesyłki dokumenty i dane,

– stan przesyłki, jej masę, liczbę sztuk i stan opakowania, ocechowania i zaadresowania przesyłki,

– informacje zawarte w dokumentach przewozowych,

– przydatność zamówionych środków przewozowych,

 • przyjmować przesyłki w celu nadania ich do przewozu,
 • zamawiać potrzebne środki przewozowe,
 • przekazywać przesyłki przewoźnikowi,
 • nadzorować załadunek towaru i dbać o właściwe jego rozmieszczenie w/na środku transportowym,
 • zawierać umowę przewozu,
 • dokonywać wpłat związanych z zawarciem umowy na rachunek zleceniodawcy,
 • podejmować wtórnik listu przewozowego,
 • przekazywać zleceniodawcy wszystkie dokumenty dotyczące wysłanej przesyłki,
 • awizować odbiorcę (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres,
 • zapewniać (w razie potrzeby) dozór nad przesyłką w czasie przewozu.

 

 

Spedytor w ramach czynności spedycyjnych przy odbiorze towaru powinien:

 • czuwać nad tym, gdzie znajduje się przesyłka i kiedy dojedzie na miejsce,
 • zawiadamiać zleceniodawcę, że przesyłka nadeszła i dokonywać dalsze czynności zgodnie z otrzymanymi zleceniami,
 • odbierać przesyłki z dokumentami na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od zleceniodawcy,
 • sprawdzać stan przesyłek, ich masę, liczbę sztuk i zgodność z innymi danymi wskazanymi w dokumentach przewozowych lub handlowych,
 • uiszczać na rachunek zleceniodawcy należności ciążące na przesyłce,
 • sporządzać lub pilnować sporządzania odpowiednich protokołów dotyczących ewentualnej szkody oraz niezwłocznie zawiadamiać o tym fakcie zleceniodawcę,
 • załatwiać na rachunek zleceniodawcy inne zadania związane z załadunkiem, dowozem, wyładunkiem i dostarczaniem.