Rodzaje spedytorów

(Last Updated On: )
Oceń nas

spedytorW zależności od miejsca działania lub rodzaju wykonywanej działalności spedytorów dzieli się na kilka grup:

 

1. Spedytor główny

Jest to spedytor, który zlecenia dostaje bezpośrednio od dysponującego towarem . Dalsze czynności związane z daną przesyłką spedytor główny może „przerzucić” na spedytora pośredniego lub zastępczego.

 

2. Spedytor pośredni

Jest to spedytor, który swoje zlecenie otrzymuje od wymienionego wyżej spedytora głównego. W tym wypadku czynności spedycyjne prowadzone są w imieniu spedytora głównego, ale na rachunek zleceniodawcy.

 

3. Spedytor zastępczy

Jest to również spedytor, otrzymujący zlecenia od wymienionego wyżej spedytora głównego. Prowadzi on czynności spedycyjne w imieniu i na rachunek spedytora głównego. Koszt jego usług wliczony jest w stawkę spedycyjną, którą ustala spedytor główny ze zleceniodawcą.

 

4. Spedytor międzynarodowy

Jest to osoba zajmująca się spedycją międzynarodową. Jej zadaniem jest świadczenie usług dla przesyłek handlu zagranicznego danego kraju. Podejmuje działania:

– eksportowe – przesyłając rzeczy do miejsca przeznaczenia za granicą oraz

– importowe – odbierając i dostarczając przesyłki z zagranicy.

 

Spedytor międzynarodowy korzysta z pomocy korespondentów zatrudnionych w oddziałach i filiach firmy. To im często zleca przeprowadzenie czynności spedycyjnych. Do prawidłowego działania w obszarze spedycji międzynarodowej, spedytor musi być zaznajomiony z:

– przepisami transportowymi i celnymi w innych krajach,

– taryfami żeglugowymi i celnymi.

Musi również nabyć wiedzę dotyczącą przesyłania towaru tranzytem przez kilka krajów w możliwie najtańszy sposób.

 

5. Spedytor celny

Jest to spedytor, który działa w charakterze agenta celnego. Jest on upoważniony do tego, by zgłaszać przesyłki do odprawy celnej.

 

6. Spedytor graniczny

Jest to spedytor, który pracuje w mieście przygranicznym, w którym znajduje się urząd celny; na stacji granicznej lub w porcie morskim. Spedytor graniczny działa przeważnie jako agent celny, ale także zajmuje się takimi czynnościami, jak przeładunek, czy też sortowanie towarów.

 

7. Spedytor portowo-morski

Jest to osoba pracująca w porcie morskim. Oddaje ona przesyłki do transportu morskiego lub odbiera ładunki ze statków, albo ze składów portowych oraz wysyła je do zaplecza.

 

8. Spedytor wysyłkowy

Działa w miejscu, w którym frachty są oddawane do transportu.

 

9. Spedytor odbiorczy

Działa w miejscu odbioru ładunku ? dostarcza lub wydaje go odbiorcy.

 

9.1. Spedytor borderowy

Przy przesyłkach zbiorowych, spedytor odbiorczy otrzymuje spis towarów wraz z podaniem ich odbiorców ? wówczas jest on nazywany spedytorem borderowym.