Poradnik spedytora – znaki na opakowaniach

(Last Updated On: 4 czerwca, 2014)
4.7/5 - (7 votes)

Znaki na opakowaniach zostały sklasyfikowane w następujący sposób:

 

a) rozpoznawcze: zasadnicze i pomocnicze

Znaki zasadnicze

Są to znaki, które wynikają z warunków umowy handlowej. Znaki te umożliwiają identyfikację ładunku, a także miejsca jego przeznaczenia (np. znak transakcji, miejsce przeznaczenia, znak odbiorcy).

 

Znaki pomocnicze

Są to znaki, które mają za zadanie określić cechy handlowe opakowania i pochodzenia ładunku (np. numer opakowania, masę jednostki ładunku, kraj pochodzenia towaru itd.).

b) ostrzegawcze: niebezpieczeństwa i manipulacyjne

 

Znaki niebezpieczeństwa

Są to znaki, które mówią, iż należy zachować szczególne środki ostrożności zarówno podczas załadunku, przewozu, rozładunku jak i składowania. Dotyczy to wielu ładunków, które mają właściwości wybuchowe, żrące, czy po prostu są delikatne. Oto przykładowe znaki niebezpieczeństwa:

 

1. Materiały łatwopalne                znak materiały łatwopalne

2. Materiały radioaktywne

znak  materiały radioaktywne

3. Materiały trujące

znak materiały trucjące

4. Materiały utleniające

znak materiały utleniające

5. Materiały wybuchowe

znak materiały wybuchowe

6. Materiały żrące

znak substancja żrąca

 

 

Znaki manipulacyjne

Są to znaki, które wskazują osobom związanym z ładunkiem, z jakim jego rodzajem mają do czynienia i w jaki sposób powinny się z nim obchodzić. Oto przykłady znaków manipulacyjnych:

 

1. Środek ciężkości

1.Środek ciężkości

2. Hakami nie zaczepiać

2. Hakami nie zaczepiać

3. Góra, nie przewracać

znak Góra, nie przewracać

4. Chronić przed wilgocią

znak  Chronić przed wilgocią

5. Ostrożnie kruche

znak Ostrożnie kruche

6. Opakowanie hermetyczne

znak Opakowanie hermetyczne

7. Chronić przed nagrzaniem

znak Chronić przed nagrzaniem

8. Produkty łatwo psujące się

znak Produkty łatwo psujące się

9. Przestrzegać zakresu temperatur

znak  Przestrzegać zakresu temperatur

10. Nie toczyć

znak Nie toczyć