Kompetencje zawodowe ekspedytora

(Last Updated On: 28 stycznia, 2014)
4.3/5 - (3 votes)

ekspedytorPraca ekspedytora, na czym polega, obowiązki i wymagania

Ekspedytor jest osobą, która planuje, organizuje, nadzoruje wysyłkę towarów oraz

przygotowuje, wysyła i rozlicza dokumentację ekspedycyjną. Celem jego pracy jest przygotowanie przesyłki i towarzyszących jej dokumentów do transportu ? zgodnie z ustalonymi warunkami, terminem i miejscem dostawy.

Jeśli zdecydujesz się na pracę ekspedytora do Twoich obowiązków będzie należało gromadzenie informacji niezbędnych do wykonania planu dostaw i przyjmowanie zleceń na przygotowanie wysyłki. Poza tym będziesz zajmować się:

– przyjmowaniem i wydawaniem towarów,

– nadzorowaniem ważenia, mierzenia, pakowania i załadunku przesyłek,

– wypełnianiem listów przewozowych.

Na ekspedytorze ciąży duża odpowiedzialność. Musi on bowiem formować odpowiednie partie przesyłek, dobierać do nich rodzaj i środek transportu, przygotowywać opakowania oraz zlecać wykonanie wysyłki.

Ekspedytor zajmuje się również ewentualnymi reklamacjami oraz prowadzi ewidencję obrotu towarowego i dokumentów ekspedycyjnych. Ekspedytor może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub firmach przewozowych, spedycyjnych i logistycznych.

 

Czym różni się praca ekspedytora od pracy spedytora

Ekspedytor, w odróżnieniu do spedytora, nie pracuje jedynie przy komputerze. Bardzo często jego miejscem pracy jest również magazyn, a także otwarta przestrzeń, gdzie musi on obsługiwać urządzenia ładunkowe, takie jak wózki widłowe, oraz inne środki transportu wewnętrznego. Ze względu na wykonywanie obowiązków na zewnątrz, często przy użyciu urządzeń ekspedytor narażony jest na schorzenia układu ruchu i układu oddechowego oraz kontuzje.

 

Wykształcenie i uprawnienia

Ekspedytor powinien posiadać wykształcenie średnie o kierunku ogólnym lub zawodowym, technicznym (technik logistyk, technik spedytor lub w systemie pozaformalnym: pracownik działu logistyki, dyspozytor transportu samochodowego). Jednak nic tak bardzo nie nauczy zawodu, jak praktyka. Dlatego też najlepiej jest przejść szkolenia, przyuczając się do pracy na konkretnym stanowisku. Szansą dla młody ludzi jest również praca jako asystent/ka doświadczonego już ekspedytora lub dyspozytora. W związku z tym, iż ekspedytor bardzo często korzysta z wózków widłowych i innych urządzeń, musi posiadać wymagane uprawnienia

 

Zadania

Praca ekspedytora jest pracą wymagającą i odpowiedzialną. Aby w pełni wykonywać swoje obowiązku ekspedytor musi nauczyć się:

 • – przyjmowania zleceń na przygotowanie wysyłki,
 • – dobierania środku transportu odpowiedniego do rodzaju przesyłki,
 • – przyjmowania i wydawania przesyłek towarowych,
 • – sprawdzania rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym,
 • – formowania odpowiedniej partii przesyłek, przygotowywania opakowań
 • (i oznakowywania ich) oraz dokumentów ekspedycyjnych,
 • – sprawdzania zgodności dokumentów przewozowych z przesyłanym towarem,
 • – spisywania protokołów braków lub reklamacji uszkodzonych przesyłek,
 • – ewidencjonowanie obrótu towarowego z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych,
 • – organizowania własnego stanowiska pracy, w tym przestrzegania zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.

 

Niezbędna wiedza dotycząca przygotowania towaru i wysyłki:

 • – znajomość i rozumienie poszerzonych faktów, zasad, procesów i umiarkowanie złożonych pojęć i zależności związanych z przygotowywaniem i wysyłką towarów, w szczególności:
 • – zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie realizacji
 • wysyłek oraz obsługi urządzeń ładunkowych;
 • – rodzajów, wielkości oraz ciężaru wysyłanych i zamawianych towarów;
 • – rodzajów środków transportu oraz ich przeznaczenie;
 • – działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, w tym dostępności towarów w magazynie, możliwości załadunkowych i rozładunkowych magazynu;
 • – zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji ekspedycyjnej;
 • – podstawowych zasad transportu towarów niebezpiecznych;
 • – prawa przewozowego, incoterms oraz ustawy o czasie pracy kierowców;
 • – zasad komunikowania się z klientami, dyspozytorem i magazynierem;
 • – podstaw obsługi komputerowych programów biurowych;
 • – zasad działania i obsługi środków transportu wewnętrznego.

 

Niezbędne umiejętności dotyczące przygotowania towaru i wysyłki:

 • ? wykonywanie niezbyt złożonych zadań związanych z przygotowywaniem i wysyłką towarów, w szczególności:
 • – stosowanie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie realizacji wysyłek oraz obsługi urządzeń ładunkowych;
 • – dobieranie środku transportu do rodzaju, ilości, stanu fizycznego i wielkości przewożonego towaru;
 • – przeliczanie i analizowanie dostępności towarów oraz czasu realizacji zamówienia na możliwości operacyjne magazynu;
 • – sporządzanie dokumentacji ekspedycyjnej;
 • – dokonywanie transportu towarów niebezpiecznych;
 • – stosowanie przepisów prawa przewozowego oraz ustawy o czasie pracy kierowców;
 • – komunikowanie się z klientami, dyspozytorem i magazynierem;
 • – stosowanie programów komputerowych właściwych w danej jednostce operacyjnej;
 • – obsługiwanie środków transportu wewnętrznego, np. wózków widłowych.

 

Niezbędna wiedza dotycząca sporządzania i kontrolowania dokumentacji ekspedycyjnej

 • ? znajomość poszerzonych faktów, zasad, procesów i umiarkowanie złożonych pojęć i zależności związanych ze sporządzaniem i kontrolowaniem dokumentacji ekspedycyjnej, w szczególności:
 • ? zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie pracy biurowej;
 • ? podstaw obsługi pakietu komputerowych programów biurowych;
 • ? zasad organizacji pracy i zasady obiegu dokumentacji przedsiębiorstwa;
 • ? zasad współpracy z innymi działami w przedsiębiorstwie.

 

Niezbędne umiejętności dotyczące sporządzania i kontrolowania dokumentacji ekspedycyjnej

 • ? wykonywanie niezbyt złożonych zadań związanych ze sporządzaniem i kontrolowaniem dokumentacji ekspedycyjnej, w szczególności:
 • ? stosowanie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie pracy biurowej;
 • ? stosowanie programów biurowych do tworzenia i ewidencji dokumentów ekspedycyjnych;
 • ? stosowanie zasad organizacji pracy i obiegu dokumentacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa;
 • ? współpracowanie z innymi działami przedsiębiorstwa np. handlowym, magazynem, księgowością itp.

 

Źródło: 300 krajowych standardów kompetencji zawodowych ? http://www.crzl.gov.pl/