Przewoźnik umowny ? kto to taki?

(Last Updated On: )
1.8/5 - (26 votes)

Istnieją niestety spedytorzy, którzy chcąc uzyskać jak najwięcej zleceń podszywają się pod przewoźników, choć transport ładunku w ogóle ich nie interesuje. Sprzedają dalej swoje zlecenia pobierając za to stosowną stawkę, stają się tym samym przewoźnikiem umownym.

przewoznik

Jednak nie wszyscy spedytorzy wchodząc w rolę przewoźnika umownego zdają sobie sprawę, że podpisując umowę przewozu przejmują na siebie odpowiedzialność jaką obciążona jest w takiej samej sytuacji firma transportowa.

Spedytor zajmuje się ogólnie mówiąc organizacją przewozu, a jego działania w przypadku szkody podlegają ubezpieczeniu spedytora (OCS).

Zupełnie inaczej przedstawia się ta kwestia w przypadku, kiedy spedytor jako przewoźnik umowny przyjął zlecenie i podpisał umowę przewozu. Ubezpieczenie spedytora nie obejmuje szkody w trakcie przewozu ładunku, np. w przypadku kolizji, gdy towar został skradziony bądź uszkodzony. Spedytor nie posiada ubezpieczenia przewoźnika (OCP), zatem za wszelkie szkody musi zapłacić z własnej kieszeni. Nawet w momencie rozpatrzenia danej sprawy przed sądem będzie on odpowiadał jako przewoźnik, a nie spedytor.

Oczywiście może on wystąpić z roszczeniem o wypłatę odszkodowania do firmy transportowej, która na jego zlecenie przewozu ładunku dokonywała. Co jednak w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo nie jest w stanie się z tego obowiązku wywiązać, co więcej kradnie towar i znika?

Zakłady ubezpieczeniowe dostrzegły zjawisko spedytora, który wchodzi w zakres odpowiedzialności spoczywającej na przewoźniku, dlatego też powstało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora rozszerzone o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego. Nie jest niestety łatwo uzyskać takiego rodzaju ubezpieczenie. Dzieje się tak choćby z tego względu, że przewoźnik powinien okazać się licencją międzynarodową zezwalającą na przewóz rzeczy, której rzecz jasna spedytor nie posiada. Poza tym nadal jest bardzo niska świadomość brokerów ubezpieczeniowych na temat specyfiki branży TSL. Dlatego też, jeśli już spedytor znajdzie w ofercie takie ubezpieczenie powinien dokładnie zapoznać się z jego warunkami, zakresem ubezpieczenia, gdyż z pewnością jego koszt będzie wysoki, a każdy wie, że nie warto płacić za coś, co nie przynosi oczekiwanych rozwiązań w przypadku problemów.

Jeśli spedytor w swoich działaniach uwzględnia fakt przyjęcia zlecenia i podpisania umowy przewozu wchodząc w rolę przewoźnika, powinien rozważyć uzyskanie licencji międzynarodowej, a tym samym zyskać dostęp do ubezpieczeń, które będą chronić go w przypadku pojawienia się szkody.