Zakres obowiązków spedytora.

(Last Updated On: 27 maja, 2017)
4.2/5 - (9 votes)

Jak transport to przewoźnik, jak przewoźnik to spedycja. Jakie w świetle prawa są główne obowiązki spedytora, a przewoźnika? Czy w kontakcie z firmą transportową nie przekracza on ich zakresu?

brama magazyn

Aby mówić o nadużyciach, ewentualnie bronić się przed zarzutami spedycji w kontekście rzetelnego wykonania umowy, musimy wiedzieć, jaki zakres czynności obejmuje działalność spedytora. Krótko rzecz ujmując zajmuje się on wysłaniem lub odbiorem przesyłki oraz usługami z tym związanymi, działa we własnym imieniu lub w imieniu zleceniodawcy.

Do głównych obowiązków spedytora należą m.in.:

 •  przygotowanie dla przewoźnika instrukcji przewozu, w tym podanie warunków przewozu, środka transportu oraz ustalenia trasy,
 •  przygotowanie przesyłki do transportu, ich pakowanie, oznakowanie, prawidłowość wagi towaru, załadunek, przeładunek i rozładunek,
 •  dopilnowanie warunków składowania, przechowania towaru i monitorowania ich przestrzegania,
 •  organizowanie odprawy celnej,
 •  kontrolowanie przesyłki w trakcie samego przewozu, sprawdzanie miejsca jej położenia i informowanie o ewentualnych problemach swojego zleceniodawcę,
 •  wypracowanie jak najkorzystniejszych dla zleceniodawcy warunków transportu ładunku,
 •  sprawdzenie stanu towaru i jego opakowanie przed oddaniem ładunku do przewozu.

Wszelkie uwagi, uzgodnienia, sytuacje budzące wątpliwości zarówno ze strony spedytora jak i przewoźnika powinny być zapisane w liście przewozowym, aby w razie powstania szkody, nie było problemu z dociekaniem, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Warto zapamiętać, że spedytor ponosi odpowiedzialność w momencie, kiedy:

 • w trakcie organizacji przewozu dojdzie do szkody wynikającej z nieprawidłowości dokumentów dostarczonych do przewoźnika,
 • stwierdzony zostanie braku opakowania lub opakowanie niedostosowanie do właściwości ładunku,
 • zostanie podane błędnych, niezgodnych z rzeczywistością danych dotyczących ładunku bądź też samego już przewozu,
 • w sposób nieprawidłowy dokonany będzie załadunek towaru,
 • dojdzie do uszkodzenia pojazdu w trakcie załadunku i z jego powodu.

Niestety bywa tak, że spedytor znajdując firmę transportową, która ma zająć się przewozem danego ładunku obciąża przewoźnika większością obowiązków, które pozostają po jego stronie. Jeśli znasz swoje prawa i obowiązki nie pozwól, by ktoś wykorzystywał Twoją pracę uchylając się od wykonania własnej.