Raport – Branża leasingowa w sektorze pojazdów w pierwszym półroczu 2014 roku

(Last Updated On: 5 sierpnia, 2014)
Oceń nas

Rok 2014 roku jest dla branży leasingowej bardzo udany. Już w ubiegłym roku dynamika aktywów sfinansowanych leasingiem osiągnęła prawie 13%, a sześć ostatnich miesięcy bieżącego roku wskazuje na dalszy, dynamiczny wzrost tego sektora. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu wartość sfinansowanych w tym roku aktywów przekroczyła rekordowy jak dotąd wynik z 2008 roku i wyniosła 21,05 mld. zł (31,8%).

raport leasing 2014

Dane Związku Polskiego Leasingu -2014

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) działa od 20 lat. Zrzesza on 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest także członkiem Leaseurope. Na rynku krajowym ZPL współpracuje z licznymi organizacjami biznesowymi, reprezentując interesy swoich członków, jest członkiem kilku koalicji, uczestniczy w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych oraz w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. ZPL także monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Analizy są publikowane cztery razy do roku.

Z najnowszych statystyk za pierwsze półrocze 2014 roku wynika, że szczególnie I kwartał należał do udanych pod względem finansowania pojazdów lekkich. Miały na to wpływ głównie czynniki jednorazowe np. tzw. ?okienko kratkowe? (możliwość pełnego odliczenia VAT-u od zakupu aut osobowych z homologacją ciężarową , które podbiło dynamikę finansowania. Polscy przedsiębiorcy kupili w tym okresie 22,1 tys. takich pojazdów. W II kwartale dynamika rynku leasingu pojazdów lekkich nieco wyhamowała.

Finansowanie transportu ciężkiego w pierwszych miesiącach 2014 roku było napędzane jeszcze masowymi zakupami nowych pojazdów ciężarowych z normą Euro 5. Segmentowi sprzyjał też rosnący popyt na usługi transportowe. Także dynamika finansowania pojazdów ciężarowych w II kwartale nieco zmniejszyła się.

Leasing wciąż stanowi główne narzędzie finansowania inwestycji przez firmy leasingowe. W ten sposób sfinansowano w bieżącym roku 85,9% wszystkich aktywów. Wartość aktywnego portfela na koniec czerwca wyniosła 63,4 mld zł dla ruchomości. Struktura łącznego rynku finansowania pozostaje w miarę zrównoważona. Są to pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 ton, których aktywa finansowane przez firmy leasingowe wynoszą 38,5%), maszyny (32%) oraz transport ciężki (26,6%). Struktura rynku finansowania leasingiem charakteryzuje się znacznie większym udziałem pojazdów lekkich (43,0%) oraz porównywalnymi udziałami transportu ciężkiego (28,5%) i maszyn (25%). Utrzymuje się także wysoka dynamika aktywów ruchomych sfinansowanych pożyczką (39,1%). Szczególnie jeśli chodzi o pożyczkę w finansowaniu pojazdów, która stanowiła w bieżącym roku 23,3%.

W 2014 roku, analogicznie jak we wcześniejszych latach, w strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominowało finansowanie w PLN.

 

Prognozy na drugie półrocze

Analitycy ZPL przewidują, że dynamika finansowania lekkich pojazdów zmniejszy się w drugim półroczu oraz w I kwartale 2015 roku. Również dynamika finansowania transportu ciężkiego w IV kwartale br. znacznie wyhamuje według ekspertów. Jednakże firmy leasingowe zrzeszone w ZPL optymistycznie patrzą w przyszłość. Według przewidywań ekspertów wartość pojazdów ciężarowych pow. 3,5 tony oraz naczep i przyczep sfinansowanych leasingiem i pożyczką wzrośnie w tym roku o ponad 16%. Ankietowane firmy oczekują także dalszej poprawy jakości portfela leasingowego oraz pozytywnej dynamiki produkcji, w tym pojazdów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony w III kwartale br.

Podsumowanie stanu polskiego leasingu pojazdów

Na ożywienie na rynku leasingowym wpływ ma przede wszystkim poprawiającą się sytuacją gospodarcza. Gospodarka w ciągu ostatniego roku rozwijała się zgodnie z założonym scenariuszem, co pozwoliło uzyskać wzrost PKB na poziomie 1,6%, zwiększyć aktywność inwestycyjną firm oraz było głównym czynnikiem rozwoju rynku leasingu. Głównie wzrost eksportu przekłada się na inwestycje w lekkie pojazdy ciężarowe, które są jednym z motorów napędowych branży leasingowej. Także ożywienie w strefie euro wpływa korzystnie na zwiększenie popytu na usługi transportowe i w bieżącym roku należy spodziewać się kolejnych inwestycji finansowanych leasingiem.

Więcej informacji na stronie www.leasing.org.pl