Rynek powierzchni magazynowych w Polsce – raport

(Last Updated On: 4 lipca, 2014)
Oceń nas

Widoczne wzrosty w zasobach nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce

powierzchnie magazynowe

Według danych wiodącej agencji nieruchomości Colliers Internationale rynek magazynowy w Polsce na początku 2014 roku cechował się wyjątkowo wysoką dynamiką podaży. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły na koniec marca 8,03 miliona m2. Nowe umowy najmu stanowiły 69% popytu, a na renegocjacje przypadło 31%. Największy wzrost podaży zaobserwowano na rynku poznańskim (około 70 tys. m2). Także w ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwowano stabilizację stawek czynszów na większości rynków w Polsce. Szczegółowy raport opracowany przez Colliers Internationale charakteryzuje dokładnie sytuację na głównych rynkach magazynowych w naszym kraju.

 

Przegląd rynku nieruchomości

Colliers Internationale to jedna z największych firm doradczych na polskim i światowym rynku, działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się między innymi doradztwem i pośrednictwem w zakresie wynajmu nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych, doradztwem i pośrednictwem w zakresie sprzedaży, zarządzaniem nieruchomościami i majątkiem spółek, pozyskiwaniem finansowania dla nieruchomości, zarządzaniem projektami budowlanymi, wyceną nieruchomości oraz badaniami i raportami rynku.

Colliers Internationale w najnowszym raporcie podsumował rynek magazynowy w I kwartale 2014r. Wynika z niego, że od stycznia do marca na polski rynek magazynowy dostarczono łącznie około 270 tys. m2, czyli niemal pięciokrotnie więcej niż w IV kw. 2013 roku (55 tys. m2). Współczynnik dostępnych powierzchni magazynowych obniżył się o około 0,6% w porównaniu z ubiegłym kwartałem i wyniósł 10,2%. Wolumen transakcji wyniósł 483 tys. m2.

Warszawa to największy rynek magazynowy w Polsce. Całkowita podaż na tym rynku w analizowanym okresie wyniosła 2,73 miliona m2. Wolumen transakcji wyniósł ok. 140 tys. m2 (najwyższy wynik wśród wszystkich rynków magazynowych). Wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku wyniósł 13,3%.

Drugim pod względem całkowitej podaży rynkiem magazynowym jest Górny Śląsk. Znajduje się na nim blisko 1,5 miliona m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Wolumen transakcji w badanym okresie na tym rynku wyniósł około 122 tys. m2.

Na trzecim miejscu pod względem podaży znajduje się Polska Centralna. W pierwszych trzech miesiącach 2014 r. dostarczono tam ponad 61 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, zwiększając podaż do poziomu 1,07 miliona m2. Wskaźnik pustostanów w tym rejonie wynosi 13,6%.

Na czwartym miejscu znajduje się rynek poznański, który w badanym okresie odnotował największy wzrost (podaż przekroczyła poziom 980 tys. m2) i szacuje się, że kolejne kwartały

przyniosą dalszy jego dynamiczny rozwój. Poznań pozostaje także rynkiem o jednym z najniższych wskaźników pustostanów w Polsce.

Na kolejnych miejscach są: Wrocław (całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni

magazynowej wyniosły na koniec marca 2014 r. 861 tys. m2., w budowie pozostaje blisko 260 tys. m2), Trójmiasto (współczynnik dostępnych powierzchni wzrósł w porównaniu

z IV kw. 2013 r. o 4 punkty procentowe do poziomu 6,1%), Kraków (podaż wyniosła ok. 160 tys. m2., zaobserwowano znaczny spadek wskaźnika pustostanów, dając temu rynkowi drugi najniższy wynik w Polsce, obecnie w Krakowie nie ma nowych projektów w budowie), Toruń/Bydgoszcz (zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej utrzymują się na poziomie 101 tys. m2., współczynnik dostępnych powierzchni wyniósł 28,6%, nie odnotowano w tym regionie transakcji najmu) oraz Szczecin (najmniejszy z analizowanych rynków, na który w analizowanym okresie nie dostarczono żadnej nowej powierzchni magazynowej, obecnie w Szczecinie znajduje się zaledwie 650 m2 wolnej powierzchni, a współczynnik pustostanów jest najniższym wśród rynków regionalnych).

 

Zainteresowanie gruntami

Największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się regiony Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania oraz Górnego Śląska. Obecnie wielu inwestorów znajduje się na wstępnym etapie wyboru terenów inwestycyjnych (tereny przemysłowe o średniej wielkości ponad 10 ha), których zakup przewidywany jest na III kw. 2014 r. Jak dowiadujemy się z raportu inwestorzy będą realizowali zakup tylko w przypadku podpisania umowy najmu, obsługi logistycznej lub ostatecznej decyzji budowy nowego zakładu produkcyjnego.

Na zachowania inwestorów prawdopodobnie wpłynie planowana od lipca bieżącego roku zmiana przepisów o pomocy regionalnej. Wprowadzone bowiem zostaną nowe zasady przyznawania dotacji publicznych, które mają na celu przede wszystkim wsparcie regionów wschodniej Polski.

 

Podsumowanie

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce to w zasadzie trzy największe rynki – Warszawa, Śląsk oraz Polska Centralna. Całkowita nowoczesna powierzchnia magazynowa w naszym kraju wynosi ponad 8 mln2. Jest to pozytywny wynik, który stanowi odbicie powszechnego optymistycznego trendu ekonomicznego na międzynarodowym rynku. Z kolei regularnie spadający wskaźnik pustostanów świadczy o wzroście