Wyniki branży leasingowej a sytuacja w transporcie

(Last Updated On: 16 kwietnia, 2014)
Oceń nas

Firmy leasingowe od ponad dwudziestu lat finansują rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jak wynika z danych statystycznych ponad połowa przedmiotów leasingowanych to środki transportu.

Wyniki branży leasingowej są niejako odzwierciedleniem sytuacji transport-raportw całym transporcie, a prognozy stawiane gospodarce przez firmy leasingowe wielokrotnie się sprawdzają.

Jaka była zatem kondycja leasingu w minionym roku w naszym kraju i jakie są prognozy na przyszłość?

 

Finansowane aktywa

Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji. Polski Związek Leasingu przygotowuje cykliczne raporty podsumowujące koniunkturę inwestycyjną w branży leasingowej. Z najnowszej publikacji (statystyki za rok 2013) dowiadujemy się, że w ubiegłym roku wartość wszystkich sfinansowanych aktywów przez firmy leasingowe wyniosła ponad 35 mld zł (to więcej o ponad 40 mld zł niż w roku poprzednim). Głównym motorem rozwoju tego rynku są pojazdy ciężarowe, które stanowiły 64,4% leasingowanych pojazdów. Wyższe zakupy pojazdów ciężarowych zostały podyktowane wdrażaną od 01.01.2014r. normą Euro 6. Na drugim miejscu znajdują się pojazdy lekkie (28,9%), a dynamika zakupów spowodowana została masowym odnawianiem umów na leasing aut z kratką.

Dla porównania wszystkie aktywa sfinansowane pożyczką w 2013r. stanowiły 14,4% całości produkcji firm leasingowych (wzrost o 0,5% w porównaniu z rokiem 2012). Główny rodzaj inwestycji finansowanej przez pożyczkę stanowi zakup maszyn (75% udziału w 2013r.). Jednak zauważalny jest także rosnący udział pojazdów (21% w 2013r. przy 10,3% w 2012r).

Po IV kwartale 2013r. łączna struktura liczbowa według produktu w branży leasingowej wyniosła 137979 pojazdów.

Raport ujawnia także, że większość firm z branży leasingowej (zrzeszonych w ZPL) odnotowała dodatni wynik rynku finansowania (tylko jedna z czołowych firm z dynamiką produkcji poniżej 10%).

 

Branża CFM

Z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów za rok 2013 dowiadujemy się natomiast, że branża wynajmu długoterminowego CFM w Polsce była bardzo odporna na spowolnienie gospodarcze. Notowała ona większy wzrost w każdym kolejnym kwartale 2013r. (najwięcej w IV kwartale ? 3,7%). Full service leasing FSL był dominującą formą finansowania i zarządzania flotami (91067 pojazdów, co stanowi 78%), na drugim miejscu uplasował się leasing z serwisem LS (15407 pojazdów), na trzeciej pozycji wyłącznie zarządzanie FM (10065 pojazdów). Wyniki PZWLP wskazują także na powolne wkraczanie do flot aut z napędami ekologicznymi, jednak do dalszego rozwoju ekologii we flotach potrzebna jest odpowiednia stymulacja prawno-podatkowa.

 

Inwestycje przedsiębiorstw i prognozy na przyszłość

Obserwujemy stopniowy wzrost nakładów inwestycyjnych dużych i średnich firm (przedsiębiorstwa są w coraz lepszej kondycji finansowej), choć ożywienie nie ma jeszcze powszechnego charakteru. Powodem wzrostu udziału pojazdów i maszyn finansowanych pożyczką są lepsze (niż przed rokiem) nastroje w gospodarce. Obecnie nakłady zwiększa 34,4% firm. Eksperci prognozują zwiększenie inwestycji przez sektor MSP w 2014r. (wzrost o 5,6%) , wskazując na 3% wzrost konsumpcji na rynku krajowym, zwiększenie produkcji przemysłowej (do 7%) i zwiększenie eksportu (do 9,4%). Stopniowa poprawa koniunktury w Polsce będzie mobilizowała zatem firmy do odbudowy parków samochodowych i maszynowych. Z kolei postępujące i bazujące na eksporcie ożywienie w strefie euro, będzie zwiększać popyt na usługi transportowe, a co za tym idzie branża leasingowa także przyspieszy tempa w tym sektorze. Szczególnie wdrożenie normy Euro 6 będzie zachęcało firmy przewozowe do odnawiania swoich taborów, choć znaczne zakupy pojazdów z normą Euro 5 z II półrocza ubiegłego roku obniżą poziom zakupów nowych aut.

Duże zainteresowanie leasingiem w branży transportowej miało miejsce także w I kwartale 2014 roku, gdzie funkcjonowało tzw. ?okienko kratkowe?. Na plus obecnego roku są również przepisy o VAT, korzystne dla leasingu droższych aut.

Jeśli chodzi o udział FSL na rynku leasingowanych aut firmowych w Polsce to biznes będzie w coraz większym stopniu stawiał na pełen outsourcing floty (w zakresie finansowania, zarządzania i obsługi administracyjno-serwisowej).

 

Podsumowując

Podsumowanie PZWLP i ZPL za rok 2013 pokazuje rosnącą koniunkturę inwestycyjną. Zauważalny jest przede wszystkim rosnący popyt na usługi transportowe i spedycyjne, a skutkiem tego jest większa sprzedaż pojazdów ciężarowych, dostawczych i lekkich. Oczekiwany jest zatem dalszy wzrost udziału pożyczki w finansowaniu; głównie pojazdów.