Jak i w co przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

(Last Updated On: 8 maja, 2015)
4/5 - (2 votes)

spólka w firme

Obserwując niezbyt pozytywne tendencje na rynku transportowym warto zastanowić się nad zabezpieczeniem własnych interesów.

Obecnie o 86% wzrosła liczba bankructw w branży transportowej. Z pewnością na taki stan rzeczy składa się wiele czynników. Są to chociażby roszczenia kierowców w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów, wzmożona kontrola pojazdów państwach zachodniej Europy, embargo i MiLoG.

Problem braku środków na prowadzenie działalności dotyka najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego też warto pomyśleć o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Przekształcenie działalności w spółkę niesie za sobą wiele korzyści, m.in. ograniczenie odpowiedzialności prywatnej przedsiębiorcy, zabezpieczenie funkcjonowania firmy na wypadek śmierci lub choroby, większy prestiż, a także możliwość pozyskania kapitału. Od momentu przejścia z działalności własnej na spółkę majątek przedsiębiorstwa staje się odrębnym majątkiem od majątku osobistego właściciela. Jest to istotne chociażby ze względu na zaciągnięcie kredytu, czy powstanie długu, w takim przypadku zobowiązaniami nie zostanie obciążony majątek osobisty przedsiębiorcy, jego dom, czy auto.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. nie następuje zatrzymanie działalności, kiedy umiera lub choruje jeden z członków spółki, gdyż zawsze głos może zabierać zarząd. Osoba wspólnika spółki nie jest niezbędna do prowadzenia interesów, gdyż spółka posiada swój majątek własny i to ona (a nie osoba) jest podmiotem umów.

Jakby ująć w skrócie – podstawą zmiany jednoosobowej działalności w spółkę jest przeniesienie stosunków prawnych z właściciela przedsiębiorstwa na nowo utworzoną spółkę. Samo przekształcenie nie wiąże się z wielkimi zmianami. Jeśli spółka jest kontynuacją prowadzonej działalności. Dla pracowników nie następuje zmiana warunków ich pracy. Spółka to także łatwość zmian właścicielskich, gdyż nie ma tu potrzeby zbycia majątku spółki, wystarczy ograniczyć się do przeniesienia udziałów.

Jak przekształcić swoją działalność w spółkę?

1.Plan przekształcenia

Taki plan opisuje istotę przekształcenia, zawierać powinien informację o formie spółki, która powstanie wskutek przekształcenia oraz określać wartość majątku przedsiębiorstwa na podstawie wcześniej sporządzonego sprawozdania finansowego, określające wartość przedsiębiorstwa.

2.Badanie planu przekształcenia

Gotowy plan należy zgłosić do sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby powoływanej spółki. Do planu przekształcenia należy dołączyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta, który sprawdzi plan pod kątem rzetelności i poprawności oraz wyda opinię na jego temat.

3.Rejestracja

Po zatwierdzeniu planu pozostaje złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu, ustanowienie zarządu oraz uchwalenie aktu założycielskiego przekształconej spółki ? wszystkie te czynności zwane fazą właścicielską wymagane są w formie aktu notarialnego. Po ich wykonaniu należy w sądzie rejonowym zgłosić zmiany w celu zarejestrowania przekształcenia Wszystkie wnioski do sądu powinny być składane na urzędowych formularzach, dostępnych chociażby na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekształcenie następuje w momencie wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym przestaje istnieć jednoosobowa działalność. Warto zwrócić uwagę na datę przekształcenia, bo wraz z nią zmieni się prowadzenie księgowości.

Zmiana własnej działalności w spółkę warta jest rozważenia. Nie wymaga ona zbytniego nakładu pracy, a w obecnie niepewnej sytuacji na rynku transportowym ściąga odpowiedzialność przedsiębiorcy z jego osobistego majątku.