Kto w Polsce zadba o rozwój międzynarodowego transportu drogowego?

(Last Updated On: 8 maja, 2015)
4.3/5 - (3 votes)

transport

Pod koniec stycznia bieżącego roku powołany został ?Międzyresortowy zespół do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego?. Głównym celem jego działań ma być wsparcie dla branży transportowej, czy tak będzie w rzeczywistości?

Zespół liczy dziesięciu członków, a na ich czele stoi minister infrastruktury i transportu, obecnie jest to Maria Wasiak. Pozostali członkowie, to przedstawiciele ministerstw, którzy mają wpływ na kształtowanie się transportu w naszym kraju, a także przedstawiciel prezesa Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Działalność organizacji finansowane będzie z budżetu państwa z części, której dysponentem jest ministerstwo infrastruktury i rozwoju.

Przewodniczący Zespołu zwołuje na swój bądź innych członków posiedzenia . Ponadto przygotowuje potrzebne analizy, statystyki, raporty, które są niezbędne dla działania zespołu.

Pierwsze posiedzenia odbyło się piątego lutego podczas którego przedstawiono informacje na temat bieżącej sytuacji w branży transportowej w Polsce. Oczywiście zwrócono uwagę na ograniczenia rynku za wschodnia granicą naszego kraju, a także na działania zmierzające do ograniczenia konkurencyjności polskich przewoźników na zachodzie Europy, czyli między innymi o obowiązku wypłacania pensji minimalnej w Niemczech. Członkowie zespołu spotkali się z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają przewoźników, a także reprezentantami związków zawodowych kierowców.

Minister Wasiak podkreślała, że w związku z tym, iż przepisy dotyczące transportu drogowego są rozsiane po różnych ministerstwach, to międzyresortowy zespół ma zająć się koordynacją działań wielu resortów. Rolę koordynatora będzie pełnił Zbigniew Rynasiewicz.