Międzynarodowy transport w liczbach raport

(Last Updated On: )
Oceń nas

Międzynarodowy transport drogowy wciąż na fali

Sytuacja polskich przewoźników na europejskim rynku przewozów drogowych jest bardzo dobra. Sektor ten stale się rozwija, o czym niewątpliwie świadczą statystyki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Tylko w 2015 r. wydano 31279 licencji na międzynarodowy drogowy transport zarobkowy rzeczy oraz 185400 wypisów z tych licencji. W badanym okresie udzielono także 8044 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy dla międzynarodowego transportu drogowego.

raport transport międzynarodowy

Jak przedstawiają się szczegółowe dane na temat transportu międzynarodowego i polskich firm obsługujących tą gałąź gospodarki?

Licencje na międzynarodowy drogowy transport zarobkowy rzeczy oraz osób

Z zebranych danych statystycznych GITD wynika, że w ubiegłym roku wydano aż o 1261 więcej licencji na międzynarodowy drogowy transport zarobkowy rzeczy w Unii Europejskiej niż w 2014 r. oraz o 14051 sztuk wypisów więcej niż rok wcześniej. Różnica ilościowa w stosunku do 2014 r. wyniosła odpowiednio 6,07% i 9,94%. Od kilku lat wzrosty te są znaczne co sugeruje, że zainteresowanie rynkiem przewozów międzynarodowych nie przemija.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca licencji oraz wypisów z licencji na przewóz osób autokarem lub autobusem. W 2015 r. wydano 3099 takich licencji oraz 11783 wypisów, podczas gdy w 2014 r. wydano ich 3188 oraz 11108. Różnice nie są jednak znaczne. Jednocześnie wydano 203 zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne w UE, 1899 wypisów z tych zezwoleń, 518 zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne poza UE, 1828 wypisów z tych zezwoleń, 176 zezwoleń na międzynarodowe przewozy okazjonalne oraz 628 wypisów z tych zezwoleń.

Stosowne uprawnienia

W 2015 r. biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego udzieliło 8044 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz 414 zezwoleń w zakresie przewozu osób. Tutaj różnica ilościowa w porównaniu z 2014 r. okazała się prawie dwukrotnie większa (rok wcześniej udzielono odpowiednio 4251 oraz 234 takich zezwoleń). Przybywa zatem nowych firm chcących obsługiwać rynki zagraniczne.

Jeśli chodzi o zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne to wydano ich odpowiednio: 7026 zaświadczeń na przewóz rzeczy (w 2014r. było to 7474) i 16452 wypisy z zaświadczeń (w 2014 r. było to 15787) oraz 226 zaświadczeń na przewóz osób (w 2014 r. było to 237). Ilość ta pozostaje na zbliżonym poziomie w stosunku do lat poprzednich.

Zapotrzebowanie na kierowców

Duża zmiana widoczna jest w ilości wydanych świadectw kierowcy. W 2015 r. wydano ich łącznie aż 13238 a więc o 6429 sztuk więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Najwięcej świadectw wydano obywatelom Ukrainy (10022 sztuk), Białorusi (2678) oraz Mołdawii (289 sztuk). Polscy przewoźnicy boleśnie odczuwają deficyt zawodowych kierowców na krajowym rynku pracy i w związku z tym zmuszeni są do zatrudniania w swoich przedsiębiorstwach obcokrajowców spoza EU.

Certyfikacja pojazdów

W przypadku certyfikacji pojazdów potwierdzającej spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu w 2015 r. wydano w sumie 7847 takich certyfikatów (rok wcześniej było to 11098 sztuk). Najwięcej dla naczep (4330), pojazdów z normą Euro 5 (3030), pojazdów z normą Euro 6 (307), pojazdów z normą Euro 4 (93) oraz pojazdów z normą Euro 3 (87).

W sumie zarejestrowanych jest 185026 pojazdów towarowych, z czego najliczniejszą grupę stanowią samochody z normą Euro 5 (85834) – rok wcześniej było ich 79515, Euro 3 (38616) – rok wcześniej było ich 43596, Euro 6 (26691) – rok wcześniej było ich zaledwie 8270 i Euro 4 (24473) – rok wcześniej było ich 25824. Dane te dowodzą, że z roku na rok tabor polskich przewoźników młodnieje i jest coraz bardziej ekologiczny.

W grupie zarejestrowanych pojazdów największą ilość stanowią pojazdy powyżej 20 ton (130231 sztuk) oraz pojazdy od 1-6 ton (43537 sztuk), na trzecim miejscu są pojazdy od 6-20 ton w ilości 11528 sztuk.

Liczba przedsiębiorstw i uprawnień według wielkości firm

Liczba polskich przedsiębiorstw, wykonujących przewóz rzeczy w UE wyniosła pod koniec ubiegłego roku 31279 (w 2014 r. było to 29488 przedsiębiorstw) oraz przewóz osób 3099 (w 2014 r. było to 3188 przedsiębiorstw). Największą ilością pojazdów przeznaczonych do transportu ładunków dysponuje grupa firm posiadających od 2 do 4 uprawnień (łączna ilość 12531 firm i 34724 pojazdów). Na drugim miejscu są przewoźnicy posiadający jedno uprawnienie; w sumie jest ich 7038 i mają razem 7038 pojazdów oraz przewoźnicy posiadający od 5 do 10 licencji; w sumie jest ich 6618 i mają razem 44776 sztuk pojazdów.

Podsumowując

Coroczne sprawozdania na temat wydanych przez GITD dokumentów unaoczniają koniunkturę w transporcie międzynarodowym. Z zebranych danych wynika, że potencjał naszych przewoźników jest ogromny; sukcesywnie przybywa polskich firm zajmujących się przewozami drogowymi w EU, zwiększa się także ilość wykorzystywanych przez nie pojazdów, a floty są coraz młodsze i bardziej ekologiczne.