Spedycja, usługi transportowe do 3,5 ton

(Last Updated On: )
5/5 - (2 votes)

Licencja, zezwolenie na transport międzynarodowy do 3,5 ton a spedycja?

W dniu 5 sty 2016 otrzymaliśmy poniższe pytanie dotyczące naszego artykułu:

http://poradnikspedytora.pl/2014/zalozenie-spedycji-35t-ladownosci-wymaga-licencji-kwalifikacji-zawodowych/

Witam.
W odniesieniu do powyższego artykułu: dzwoniłem dzisiaj do inspektoratu transportu drogowego i zostałem poinformowany, że przepisy te obowiązują dla ładowności powyżej 3,5t. Nie wymagana jest żadna licencja ani zezwolenie na transport międzynarodowy.
Czy mogliby się Państwo jakoś do tego odnieść?
pozdrawiam, Dariusz W.

ubytki ładunku spedycja transport do 3,5ton

W odpowiedzi na zapytanie, chcielibyśmy wskazać szczegółowe wytyczne dotyczące działalności transportowej przy użyciu samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zagadnienie przewozu drogowego w Polsce reguluje ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414). Ustawa była niejednokrotnie modyfikowana. Po raz pierwszy weszła w życie we wrześniu 2001 roku. Link do obowiązującej treści ustawy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1414/D2013000141401.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011251371

 

Art. 3. 1, ustawy o transporcie drogowym określa, iż:

„Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

  • O dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy”.

 

Art. 5b ust. 2, ustawy o transporcie drogowym określa, iż:

„Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji”.

Uwaga!Nie ma czegoś takiego jak: spedycja do 3,5 tony ładowności. Działalność spedycyjna jest zawsze działalnością spedycyjną, na którą wymagana jest licencja”.

Temat został szczegółowo opisany we wcześniejszym tekście, poniżej link:

http://poradnikspedytora.pl/2014/zalozenie-spedycji-35t-ladownosci-wymaga-licencji-kwalifikacji-zawodowych/

 

Wielokrotnie działalność spedycyjną łączymy z usługami transportowymi. W świetle obecnie obowiązującej treści ustawy o transporcie drogowym, rozgraniczamy działalność spedycyjną oraz transportową. Przy czym transport można podzielić na usługi świadczone samochodami o masie do 3,5 tony oraz powyżej. W przypadku działalność spedycyjnej takiego rozgraniczenia nie ma.

 

Chcąc wykonywać transport drogowy rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 3,5 tony wystarczy:

  • prawo jazdy kategorii B oraz zarejestrowana działalność gospodarcza,
  • dodatkowe pozwolenia nie są wymagane,
  • przewożąc towary, nie ma wymogu posiadania licencji transportowej (zarówno na terenie Polski, jaki i w pozostałych krajach UE),
  • nie ma obowiązku używania tachografów (zarówno w Polsce, jak i w większości państw unijnych),
  • czas pracy kierowców takich pojazdów nie podlega kontroli drogowej.

Uwaga! Wyjątek stanowi tu obszar Niemiec, gdzie czas pracy kierowców dotyczy również pojazdów o (DMC) od 2,8 do 3,5 tony. Kierujący tymi pojazdami są zobowiązani do prowadzenia i posiadania przy sobie tzw. karty kierujących pojazdem.

 

Jakie numery PKD dla usługi spedycji czy transportu?

  • 41.Z – transport drogowy towarów,
  • 29.C – działalność pozostałych agencji transportowych (PKD dla firmy zajmującej się pośrednictwem przy przewozie rzeczy),

 

Polisa OC Przewoźnika Drogowego?

Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika tzw. OCP, chroni przedsiębiorcę na wypadek szkody związanej z transportem towaru np. utrata przesyłki lub jej uszkodzenie. Na tej polisie nie warto oszczędzać. W chwili ubiegania się o zlecenie na pewno zostaniemy o nią poproszeni. W działalności spedycyjnej odpowiednikiem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora tzw. OCS.

 

Podsumowanie

Zgodnie z wyżej podanymi wytycznymi, na pewno należy rozróżniać pojęcia „transport” i „spedycja”. W drugim przypadku jest to odrębna forma prowadzenia działalności. Nie ma podziału na spedycję do 3,5 tony czy powyżej. Chcąc prowadzić firmę spedycyjną trzeba posiadać licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)
  2. 5–13 oraz lp. 1.1 i 1.4 załącznika do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)