Spadek cen i możliwości przewozowych

(Last Updated On: 2 grudnia, 2016)
Oceń nas

Tempo rozwoju europejskiego rynku transportu drogowego

 1. Wgląd w europejski rynek transportowy
 2. Wskaźnik cen za zlecenie przewozowe
 3. Wskaźnik możliwości przewozowych
 4. Sytuacja w branży
 5. Ożywienie wskaźnika cen oleju napędowego
 6. Handel towarami i usługami
 7. Podsumowując

 

Spadek cen i możliwości przewozowych

Trzeci kwartał 2016 r. przyniósł kolejne spadki wskaźnika cen transportowych i spadki wskaźnika możliwości przewozowych. Spadki obu tych wartości ostatni raz miały miejsce w IV kwartale 2007 r. Nieznaczny wzrost odnotował natomiast wskaźnik cen oleju napędowego. Takie wnioski płyną z kolejnego wydania raportu Transport Market Monitor, który przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy na europejskim rynku transportu drogowego.

Jakie są różnice cenowe w transporcie, jakie były główne czynniki zmiany tych cen i jakie obecnie panują trendy w określonych branżach?

 1. Wgląd w europejski rynek transportowy

Raport Transport Market Monitor to kwartalnik opracowywany przez jednego z czołowych dostawców usług konsultingowych Capgemini Consulting. W ostatnim 29 wydaniu przedstawione zostały obszerne dane na temat tempa rozwoju europejskiego transportu drogowego za trzeci kwartał 2016 r. Nakreślono też rozwój stawek od 2008 r., to jest od czasu rozpoczęcia pomiarów. W raporcie znajduje się również indeks przepływu w handlu dla Europy; omówiono ponadto inne zagadnienia rynkowe.

 1. Wskaźnik cen za zlecenie przewozowe

Na podstawie porównania zmian średniej ceny za kilometr od 2008 r. do trzeciego kwartału 2016 r. analitycy wskazali, że wskaźnik cen w transporcie w obecnej chwili jest niższy o 1,3 % w porównaniu do II kwartału 2016 r. i jednocześnie niższy o 5,5 % w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. To już trzeci kwartał z rzędu w corocznym porównaniu, kiedy ceny są niższe niż rok temu. Jeśli chodzi o przebieg wskaźnika cen z ostatnich 12 miesięcy, to od sierpnia do września wskaźnik ten wzrósł o 7,3% (wzrost nie był jednak znaczący). Wzrost wskaźnika cen był najbardziej zauważalny w maju i we wrześniu br.

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe w trzecim kwartale br. poziom różnic wzrósł do 19% (to najwyższy poziom  w trzecim kwartale od 2009 r.). Różnice cenowe we wszystkich analizowanych latach mają tendencję wzrostu od II do III kwartału.

 1. Wskaźnik możliwości przewozowych

Wskaźnik możliwości przewozowych obliczany jest na podstawie porównania popytu całkowitego i możliwości przewozowych przewoźników. Wskaźnik ten spadł w III kwartale o 3,4 % w porównaniu do ubiegłego kwartału. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł jednak o 9,5 %. To również trzeci kwartał z rzędu kiedy następuje wzrost tego wskaźnika. Jeśli chodzi o przebieg wskaźnika możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy, to w III kwartale 2016 r. wskaźnik ten w okresie od sierpnia do września spadł o 24,5 % (był to bardzo znaczny spadek).

 1. Sytuacja w branży transportowej

W określonych branżach mogą występować różne trendy jeśli chodzi o ceny transportowe. Zgodnie jednak z tendencją utrzymującą się przez ostatnie kilka lat, w III kwartale wskaźniki cen oferowanych za zlecenie transportowe dla wszystkich branż są niższe w porównaniu z II kwartałem 2016 r. Największy spadek cen odnotowano w przemyśle drzewnym (– 3,3 % w porównaniu do ubiegłego kwartału 2016 r.).  Na kolejnym miejscu jest branża papiernicza/drukarska, w której ceny spadły o 2,9 % w porównaniu do ubiegłego kwartału. Tylko o 0,6% spadły ceny w branży materiałów budowlanych.

Jeśli chodzi o porównanie obecnego kwartału z tym samym kwartałem ubiegłego roku, wszystkie wskaźniki znacznie zmalały. Dla materiałów budowlanych był to spadek na poziomie – 4,5 %, dla drewna – 11,2 % i dla branży papierniczej/drukarskiej – 6,3 %.

 1. Ożywienie wskaźnika cen oleju napędowego

Na wskaźnik cen transportu niebagatelny wpływ mają ceny oleju napędowego. Wzrost cen oleju przekłada się bowiem na wzrost stawek transportowych. Jeśli chodzi o wskaźnik cen oleju, to nieznaczne ożywienie rozpoczęło się w II kwartale i nadal (choć powoli) rośnie. W porównaniu jednak do tego samego okresu rok wcześniej wskaźnik cen oleju napędowego jest niższy o 4,3 %.

 1. Handel towarami i usługami

Capgemini Consulting opracowuje również co kwartał indeks globalnego przepływu w handlu. Analiza oparta jest o wybrane parametry związane z handlem i rynkiem, pochodzące z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych. Liczby te zależne są od importu i eksportu towarów i usług w handlu dla Europy.

Jeśli chodzi o wolumen handlu w Europie to w III kwartale 2016 r. spadł on do – 1,2 % (aktualnie wynosi ok. 2026 mld euro). W II kwartale wyniósł 2051 mld euro i był o 0,8% wyższy niż w I kwartale.

 1. Podsumowanie

Transport Market Monitor zapewnia newralgiczny dostęp do europejskiego rynku transportowego wraz z miesięcznym przeglądem istotnych trendów. Z najnowszego wydania dowiadujemy się, że wskaźnik cen transportowych w roku 2016 jest niższy niż w 2015 r. Tendencja ta utrzymuje się już od kilku miesięcy. W porównaniu do poprzedniego roku wskaźnik cen za zlecenie przewozowe w bieżącym okresie wynosi średnio – 5,7%. Jeśli chodzi o możliwości przewozowe w 2016 r., to ich wskaźnik znacząco wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym (był wyższy 8 razy z rzędu). Co się zaś tyczy oleju napędowego wskaźnik cen odnotował nieznaczny wzrost.

Obserwacja cen transportu, możliwości przewozowych i cen oleju napędowego ma niebagatelne znaczenie dla każdego uczestnika łańcucha dostaw.

 

Zapisz