Jak wyglądał transport intermodalny w Polsce w 2021 roku? Raport GUS 2022

(Last Updated On: )
Oceń nas

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku przeładowano łącznie 82,1 mln ton ładunków skonteneryzowanych w terminalach intermodalnych. W porównaniu z 2020 rokiem oznacza to 5,3% wzrost. Najwięcej ładunków przewożono do i z terminali drogą morską (4,9 mln TEU, czyli 37,9%), najmniej zaś transportem samochodowym (3,2 mln TEU – 32,2%).

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest transport intermodalny i terminal intermodalny?
 • Jakie ładunki w transporcie intermodalnym przewożono najczęściej w 2021 roku?
 • Ile ładunków przewieziono transportem samochodowym i jaki był udział przewozów krajowych?

Co to jest transport intermodalny i terminal intermodalny?

Transport intermodalny to przewóz ładunków w jednej jednostce ładunkowej, np. w kontenerze lub w nadwoziu wymiennym, bez przeładunku towarów na odcinku od nadawcy do odbiorcy, niezależnie od zmieniających się gałęzi transportu.

Warunki, jakie należy spełnić w trakcie transportu intermodalnego to:

 • konieczność zjednostkowania towaru,
 • wykorzystanie co najmniej dwóch gałęzi środków transportu,
 • zachowanie jednej umowy o przewóz,
 • korzystanie z usług jednego przewoźnika, odpowiedzialnego za przebieg dostawy.

Transport intermodalny oparty jest na węzłach, które stanowią punkty styku różnych gałęzi transportu, uczestniczących w całym procesie. Węzły te to terminale lądowe i lądowo-morskie, a im większa ich liczba, tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń. Miejscem, w którym dochodzi do przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu, jest terminal intermodalny. Według GUS w 2021 roku na terenie Polski znajdowało się 39 aktywnych terminali (4 z nich to terminale morskie, obsługujące przesyłki morze-kolej, morze-droga, 35 to terminale lądowe).

Jakie ładunki w transporcie intermodalnym przewożono najczęściej w 2021 roku?

Największy udział miały ładunki nieznane – 55%, co oznacza 22,5% wzrost w porównaniu z 2020 rokiem. Kolejno, duży udział miały towary mieszane:

 • Zbiór różnych towarów transportowanych razem – 14,4% (o 10,3 punktów procentowanych mniej niż w 2020 roku),
 • Puste opakowania – 8,5% (o 7,4 punktów procentowanych więcej niż w 2020 roku),
 • Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, paliwo jądrowe i produkty z gumy oraz tworzyw sztucznych – 5,1% (o 5,1 punktów procentowych mniej niż w 2020 roku,
 • Produkty spożywcze, w tym napoje oraz tytoń – 4,8% (o 6,7 punktów procentowych mniej niż w 2020 roku),

Pozostałe ładunki, których udział stanowił mniej niż 4%, ukazuje infografika przedstawiona w raporcie:

 

Ile ładunków przewieziono transportem samochodowym i jaki był udział przewozów krajowych?

Ponad 26 mln ton ładunków zostało przewiezionych w kontenerach w 2021 roku transportem samochodowym intermodalnym. Udział przewozów krajowych wyniósł blisko 99%, a województwem, z którego, i do którego, najczęściej przewożono ładunki było łódzkie (24,6%). Kolejne województwa to pomorskie (18,1%) i śląskie (15,3%). Te zaś, w których odnotowano spadek liczby ton ładunków skonteneryzowanych, w porównaniu z rokiem poprzednim, wymieniono w następującej kolejności: podkarpackie, podlaskie i zachodniopomorskie. W pozostałych województwach przewieziono więcej towarów niż rok temu.

Źródła:

GUS

https://www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/transport-intermodalny