Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA tylko do 31 grudnia 2022 roku

(Last Updated On: 24 listopada, 2022)
Oceń nas

1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ADR na lata 2023-2025. Jednak zanim rozpoczniemy Nowy Rok, nie zapominajmy o tegorocznych zobowiązaniach. Do 31 grudnia 2022 roku każda firma, również ta występująca wyłącznie jako nadawca, musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa.

Doradca DGSA – kto to jest i jakie ma obowiązki?

Każdy, kto miał okazję pracować przy transporcie towarów niebezpiecznych wie, że doradca DGSA (ang. Dangerous Goods Safety Adviser) to osoba, która wspiera firmy transportowe realizujące przewóz ADR poprzez działania zapobiegające zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska. Pod pojęciem przewozu ADR rozumie się tu również pakowanie, napełnianie, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych. Do wyznaczenia doradcy zobowiązany jest również spedytor, pomimo tego, że występuje w imieniu osoby trzeciej.

Do obowiązków doradcy DGSA należą m.in.:

 • monitorowanie zgodności przewozu materiałów niebezpiecznych z zasadami ADR,
 • doradztwo w prowadzeniu działań związanych z przewozem ADR,
 • raportowanie o zdarzeniu, które może wystąpić w trakcie transportu, załadunku lub rozładunku, np. wypadek lub awaria,
 • raportowanie swojej działalności na rzecz firmy transportowej, np. w formie sprawozdania rocznego,
 • opracowanie praktyk, jakie powinien wdrożyć przedsiębiorca zajmujący się przewozem ADR, aby spełniać wymogi tego typu transportu,
 • opracowanie procedur ratowniczych, kontrolnych i innych instrukcji niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej pracy.

Dodatkowo, doradca ADR musi posiadać odpowiednie wykształcenie – ukończony kurs i zdany egzamin ADR / DGSA / RID przeprowadzany przez Transport Dozoru Drogowego. Uprawnienia uzyskuje się na okres 5 lat i po tym czasie należy je odnowić. Doradcą ADR może być właściciel lub pracownik firmy transportowej, jak również osoba z zewnątrz – ważne, aby pełniła obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kto ma obowiązek zatrudniania doradcy DGSA?

Według treści umowy ADR, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przy przewozach ADR, zobowiązane jest:

„każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek”.

I dalej, przedsiębiorstwo „powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” (1.8.3.1).

Obowiązek wyznaczania doradcy DGSA dotyczy osób biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych ADR, takich jak:

 • przewoźnik,
 • spedytor,
 • pakujący,
 • załadowca,
 • napełniający cysterny,
 • rozładowujący.

Nadawcy transportu ADR zobowiązani doradcę ADR

Od 1 stycznia 2022 roku wymóg określenia doradcy ADR będzie obejmował również firmy, które zajmują się wyłącznie nadawaniem towarów niebezpiecznych. Do tej pory mogły zlecać to podmiotom zewnętrznym, po Nowym Roku będą musiały wyznaczyć doradcę, jeśli:

 • widnieją jako nadawca w dokumencie przewozowym towarów ADR,
 • widnieją jako nadawca w Karcie Przekazania Odpadu Niebezpiecznego,
 • prowadzą dystrybucję towarów niebezpiecznych, a logisty transportu zlecają firmie zewnętrznej.

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA przez nadawców transportu musi zostać wypełniony przed 1 stycznia 2023 roku, czyli do 31 grudnia 2022 roku:

„przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.”.

Przed nami intensywny świąteczny czas, dlatego warto pamiętać o obowiązku wynikającego z przepisu 16.1.44. już dziś. Niewyznaczenie doradcy na czas to nawet 5000 zł kary, do której dochodzi jeszcze 5000 za brak planu ochrony czy 2000 za brak szkolenia.

Źródła: doradca-adr.com, niebezpiecznalogistyka.pl