Przewóz bilateralny po wprowadzeniu Pakietu Mobilności

(Last Updated On: )
5/5 - (1 vote)

Co zmieniło się w przewozie dwustronnym w 2022 roku?

Nowe przepisy unijne dotyczące transportu drogowego wprowadzane są stopniowo od początku 2022 roku. Ponieważ dotyczą wszystkich państw członkowskich, szczególnie ważne są w transporcie międzynarodowym i typach przewozów takich jak kabotaż, tranzyt, cross-trade. Niemniej istotne są dla przewozów bilateralnych, pomimo, że w ich przypadku transport odbywać się może to tzw. krajów trzecich.

Spis treści:

  1. Co to jest przewóz bilateralny?
  2. Zmiany w przewozie dwustronnym po wprowadzeniu Pakiet Mobilności
  3. Przepisy Pakietu Mobilności, które nie obejmują transportu bilateralnego

Co to jest przewóz bilateralny?

Przewóz bilateralny to rodzaj międzynarodowego transportu drogowego rzeczy lub osób. Określany zamiennie jako przewóz dwustronny, odbywa się z kraju siedziby przewoźnika do innego państwa członkowskiego lub państw trzecich, i odwrotnie. Podstawowym warunkiem, na podstawie którego odbywa się przewóz bilateralny, jest wzajemna, dwustronna umowa zawarta pomiędzy krajami. Co ważne, przewóz bilateralny uwzględnia częściowy rozładunek towarów w kraju, przez który ładunek jest przewożony.

Zmiany w przewozie dwustronnym po wprowadzeniu Pakiet Mobilności

Dodatkowy załadunek i rozładunek

Pakiet Mobilności wprowadził nowe przepisy dedykowane przewozom bilateralnym. Według nich kierowca w trakcie wykonywania transportu dwustronnego ma prawo:

  • wykonać dodatkowo jedną czynność załadunku i/lub rozładunku w kraju, przez który przejeżdża,
  • wykonać maksymalnie dwie czynności załadunku i/lub rozładunku w trakcie powrotu (ale w dwóch różnych krajach), jeśli nie skorzysta w wyżej wymienionej opcji.

Przykład: Kierowca przewozi z Polski towar do kraju D jadąc przez kraje B i C. W trasie doładowuje towar w kraju B, a następnie rozładowuje go częściowo w kraju C. Docierając do celu, czyli kraju D, rozładowuje towar wieziony z Polski i zabiera towar na powrót. W drodze powrotnej zostawia towar w kraju C i wraca do Polski z ładunkiem z kraju D.

Ważne: Kierowca w trakcie wykonywania przewozu bilateralnego nie pozostaje w delegacji. Z delegowania wyłączone są również ewentualne przejazdy „na pusto”.

Przepisy Pakietu Mobilności, które nie obejmują transportu bilateralnego

Delegowanie kierowców i rozliczanie płacy minimalnej

Przepis dotyczący delegowania kierowców i rozliczania ich z płacy minimalnej stworzony został w celu ujednolicenia wynagrodzenia dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Polega na wypłacaniu pracownikom płacy w stawce obowiązującej w kraju wykonywania przewozu. Przepis nie obejmuje jednak wszystkich kierowców, a jedynie tych wykonujących kabotaż lub cross-trade na terenie państw członkowskich. A zatem nie dotyczy kierowców realizujących przewóz bilateralny, który jak już wspomnieliśmy polega na przetransportowaniu towaru z jednego państwa do drugiego na podstawie umowy dwustronnej – gdzie jedno z państw nie musi należeć do Unii Europejskiej. Przewoźnicy nie muszą zgłaszać takiego kierowcy do systemu IMI, co jest obowiązkiem od 2 lutego 2022 roku dla pozostałych przewozów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców, przewóz bilateralny nie podlega również naliczaniu diet i ryczałtów za nocleg:

„(…) kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”.

Jak obliczyć wynagrodzenie kierowcy w transporcie bilateralnym po zmianach?

Ponieważ kierowca wykonujący przewóz dwustronny nie pozostaje w delegacji, powinien być rozliczany zgodnie z zasadami rozliczenia pracownika w podroży służbowej:

  • pensja powinna zawierać płacę zasadniczą wraz z dodatkami w przypadku nadgodzin dziennych i nocnych oraz ewentualnych dyżurów,
  • w przypadku przekroczenia aktualnego przeciętnego wynagrodzenia, podstawa opodatkowana powinna być zmniejszona o 30% diet wirtualnych za każdy dzień pracy poza granicami Polski (odpowiednio do stawek obowiązujących w danym kraju),
  • w razie spadku wynagrodzenia poniżej aktualnego przeciętnego, należy stawkę wyrównać.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans