Sprawozdanie ADR tylko do 28 lutego 2023 roku

(Last Updated On: 27 lutego, 2023)
Oceń nas
sprawozdanie-adr-towary-niebezpieczne-formularz-blog-artykul-poradnik-spedytora

Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych i czynności z tym związanych, wykonywanych w 2022 roku, należy złożyć do końca lutego 2023 roku. Sprawdź, kto powinien złożyć sprawozdanie i jak prawidłowo wypełnić formularz.

Sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu ADR – kogo dotyczy?

Obowiązek dotyczy przewoźników drogowych zajmujących się przewozami ADR, ale także innych uczestników tego typu przewozów. Chodzi przede wszystkim o nadawców, odbiorców i rozładowców, którzy mają do czynienia z towarami niebezpiecznymi.

Roczne sprawozdanie ADR – gdzie wysłać?

Wypełniony formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) należy wysłać na adres wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Formularz sprawozdania ADR – jak wypełnić?

Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać wypełniając sprawozdanie ADR, to ilość, rodzaj przewiezionych towarów i sposób ich transportu. W części A formularza znajdziemy tabele do określenia specyfikacji towarów niebezpiecznych i towarów niebezpiecznych dużego ryzyka przewożonych w cysternach, w sztukach przesyłek, luzem lub w MEMU. Dodatkowo, warto pamiętać o podaniu szczegółowej daty i miejsca ewentualnych awarii i wypadków, które miały miejsce w 2022 roku podczas przewozu ADR. Należy podać też czy wydarzenie wymagało zgłoszenia do właściwego organu i jeśli tak, to do jakiego.

Formularz Sprawozdanie ADR 2022 do pobrania tutaj.