Transport nienormatywny bez zezwolenia – ile wynosi mandat dla określonej kategorii?

(Last Updated On: )
Oceń nas

Na przykładzie zatrzymanej ciężarówki na S5 koło Poznania

Przejazd pojazdem nienormatywnym wymaga zezwolenia. W zależności od wymiarów, rzeczywistej masy całkowitej, nacisku na osie wydawane jest odpowiednie zezwolenie dla określonej kategorii pojazdów. Wystarczy przekroczyć DMC pojazdu, aby zezwolenie na przewóz ponadnormatywny było nieważne. Konsekwencją tego jest mandat w wysokości od 1500 do nawet 15 000 zł.

Co to jest transport nienormatywny?

Zanim przejdziemy do omówienia wysokości kar za brak zezwolenia na przejazd ponadnormatywny, przypomnijmy, czym jest tego typu transport i jakie warunki trzeba spełniać, aby wykonywać go prawidłowo.

Transport nienormatywny (ponadgabarytowy, ponadnormatywny, wielkogabarytowy) jest to przewóz ładunków, które łącznie z pojazdem i zespołem pojazdów przekraczają normy określone w przepisach ustawy o ruchu drogowym. W takim przypadku na transport potrzebne jest zezwolenie, które obejmuje pojazdy o:

 • długości do 15 m,
 • szerokości 3,4 m,
 • rzeczywistej masie całkowitej do 60 ton.

Po uzyskaniu zezwolenia określonej kategorii, pojazdy mogą poruszać się jedynie wyznaczoną w zezwoleniu trasą.

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy wydawany jest w 7 kategoriach, które różnią się od siebie w zależności od:

 • Rzeczywistej masy całkowitej,
 • Szerokości pojazdu,
 • Długości pojazdu,
 • Wysokości pojazdu,
 • Nacisku na osie dla dróg o określonym dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej.

Jakie mogą być konsekwencje przejazdu pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia?

W przypadku niespełnienia warunków określonych w kategoriach zezwolenia, służby przeprowadzające kontrolę drogową uznają to jako brak zezwolenia. Kategorie określone w zezwoleniu brane są pod uwagę również w przypadku wysokości mandatów. Według Dz.U.2022.988 (wersja od 1 stycznia 2023 r. do 13 marca 2023 r.) kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu przedstawiają się następująco:
Za brak zezwolenia kategorii I-IV:

 • 1500 zł – za brak zezwolenia kategorii I;
 • 5000 zł – za brak zezwolenia kategorii II-IV.

Za brak zezwolenia kategorii V:

a) 6000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

b) 10 000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,

c) 15 000 zł – w pozostałych przypadkach;

4) 5000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;

5) 3000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;

6) 6000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10;

7) 2000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii V lub podanych w tym dokumencie, innych niż parametry techniczne pojazdu lub zespołu pojazdów.

Łączenie naruszeń i wyższe mandaty za transport ponadgabarytowy

Warto mieć na uwadze fakt, że do wysokości kar za przejazd ponadgabarytowy bez zezwolenia mogą być dodane inne grzywny, w zależności od popełnionych naruszeń.

Przykład: kontrola pojazdu ponadnormatywnego 17 stycznia 2023 r. na krajowej S5 koło Poznania:

Zespół pojazdów z kontenerem 20-stopowym załadowany kulami stalowymi umieszczonymi w 12 big bagach zatrzymali 17 stycznia do kontroli inspektorzy z Gniezna na drodze ekspresowej S5 na wschodniej obwodnicy Poznania. Krajowy transport drogowy rzeczy z Gdyni do Głogowa okazał się nienormatywny. Dopuszczalny nacisk grupy osi składającej się z trzech osi nienapędowych naczepy był przekroczony o 2,05 t przy normie 24 t. Także dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów była większa prawie tonę od dozwolonych 40 t. Kierowca okazał inspektorom zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego, które nie obejmowało faktycznych parametrów pojazdu.

(Źródło: gov.pl)

W tym przypadku doszło do kilku naruszeń:

 • Doszło do przeładowania i zwiększenia DMC pojazdu.
 • Przewóz wykonywany był bez właściwego zezwolenia.
 • Czas pracy kierowcy (6 kolejnych okresów 24-godzinnych od wcześniejszego tygodniowego) został przekroczony o 2 i pół godziny.

Jak podaje gov.pl, przewoźnik odpowiedzialny za przewóz obciążony jest postępowaniem administracyjnym o łącznej kwocie 7 350 zł.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/witd-poznan/przejazd-nienormatywny-bez-wlasciwego-zezwolenia

https://www.timocom.pl/blog/czym-jest-transport-ponadgabarytowy-jak-go-zorganizowac-465698