Busy do 3,5 tony z przyczepką już bez skomplikowanych obliczeń

(Last Updated On: )
4/5 - (5 votes)
bus-3-5-tony-przyczepa-blog-poradnik-spedytora

Od 1 stycznia 2023 r. przestaje obowiązywać przelicznik

Przepis dotyczący dopuszczalnej masy całkowitej przyczepki ciągniętej przez busa od lat traktowany był po macoszemu – mało kto go nie respektował, a kontrolerzy drogowi nie zwracali na niego szczególnej uwagi. Pomimo tego, DMC przyczepy busa musiała być obliczona na podstawie określonego przelicznika i wpisana w dowód rejestracyjny. W praktyce więc prawo było martwe, a same zasady tonażowe dla lekkich zestawów z przyczepami – niejasne. Tym bardziej, że nie obowiązywało w żadnym innym kraju europejskim, poza Polską.

Ile powinna ważyć przyczepa busa do 3,5 tony?

Dotychczasowe prawo dotyczące tonażu przyczepy do busa opierało się na przeliczniku. Przyczepa busa do 3,5 tony musiała być co najmniej o 33 procent mniejsza niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz niezbędnego wyposażenia do 22 grudnia 2022 roku mówił, że:

„W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”.

Waga przyczepy do busa 3,5 tony bez przelicznika

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które opublikowano 28 grudnia 2022 roku, a które weszło w życie 1 stycznia 2023 roku, nie wspomina już o przeliczniku:

„W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający na koła wszystkich osi. W przyczepie rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi; takie rozwiązanie dopuszcza się również w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”.

Hamulec awaryjny w busie do 3,5 tony – zmiana zapisu w rozporządzeniu

Usunięcie przelicznika 1.33 dla zestawów kategorii B+E to ogromne ułatwienie – nie tylko jeśli chodzi o transport krajowy do 3,5 tony. Obliczanie wagi przyczepy do busa nie obowiązuje w żadnym innym kraju europejskim, dlatego busy do 3,5 tony, które wykonują transport międzynarodowy towarów, nie będą musiały być dostosowywane specjalnie pod polskie prawo. Od Nowego Roku bus do 3,5 ton może legalnie uciągnąć 3,5-nową przyczepę, bez stosowania skomplikowanych obliczeń. Pamiętać trzeba jednak o wspomnianym w treści rozporządzenia hamulcu awaryjnym. Wraz ze zmianą przepisów, zapis o hamulcach działających na koła wszystkich osiach został zastąpiony zapisem o obowiązkowym hamulcu awaryjnym na co najmniej dwa koła przyczepy.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002803/O/D20222803.pdf