Jak założyć firmę spedycyjną?

(Last Updated On: 29 lipca, 2015)
4.9/5 - (108 votes)

firma-spedycyjnaPodstawowe informacje nt. założenia firmy spedycyjnej

Rozpoczęcie działalności spedycyjnej w naszym kraju (zresztą podobnie, jak każdej innej) nie jest łatwe. Od czego więc zacząć, aby zrobić to najszybciej i najprościej?

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Aby zdobyć licencję na spedycję (o której będzie mowa poniżej) potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych. Dlatego też zanim postaramy się o firmowe dokumenty typu wpis, czy regon, warto w pierwszej kolejności zdobyć właśnie wspomniany certyfikat. Szkolenie, które przygotuje nas do przystąpienia do egzaminu to koszt około 1200zł. Z kolei sam egzamin wraz z wydaniem certyfikatu kosztuje 800zł. Jeśli konieczny będzie egzamin poprawkowy, będzie on nas kosztował 500zł. To na początek naszej przygody ze spedycją.

Certyfikat można „zdobyć” również w inny sposób. Ustawa przewiduje, że posiadaczem certyfikatu może być nie tylko właściciel przedsiębiorstwa, ale również jeden z jego pracowników ([art. 5c. ust.1 par.2] „Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się, jeżeli  przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych”). Dlatego też możesz po prostu po założeniu firmy w urzędzie zatrudnić kogoś, kto certyfikat będzie posiadał. Jednak problem może się zrodzić, kiedy ta osoba będzie chciała zrezygnować z pracy, ponieważ wtedy konieczne będzie zatrudnienie na jej miejsce, kogoś kto certyfikat kompetencji zawodowych już posiada.

 

DOKUMENTY FIRMOWE 

Ok. Sprawę certyfikatu już załatwiliśmy, co dalej? Oczywiście standardowo: wpis, regon, nip, ocs. Ale po kolei. Na początek rejestrujemy bezpłatnie firmę wypełniając formularz online na stronie www.firma.gov.pl oraz wysyłając podpisany osobiście wniosek pocztą lub składając go osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy. Jeżeli nie posiadasz jeszcze numeru NIP i  REGON to wniosek ten będzie równocześnie wnioskiem o ich nadanie, czyli prośbą o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz jednocześnie podstawą zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego. (Jeżeli posiadasz już numer NIP i REGON – należy je po prostu wpisać we wniosku, który składasz w Urzędzie Miasta lub Gminy.)

Dodatkowo przy zakładaniu działalności spedycyjnej stajesz się płatnikiem VAT. Aby zarejestrować się jako płatnik VAT należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R oraz uiścić 170 zł opłaty skarbowej, którą wpłaca się na konto gminy lub miasta, na terenie którego mieści się siedziba urzędu skarbowego. Warto również zapoznać się z nowymi możliwościami stosowania przy rozliczaniu podatków przez tzw. małych płatników metody kasowej.

Rozpoczynasz działalność spedycyjną? Oczywiście musisz ten fakt zgłosić do ZUS. W tym celu należy wypełnić jeden z formularzy: ZUS ZUA – jeśli działalność jest jedynym źródłem trzymania – lub ZUS ZZA – w momencie, gdy tych źródeł jest więcej.

Poza tym warto mieć pieczątkę. Może i nie jest ona obowiązkowa, ale za to bardzo przydatna. Kiedy? Wtedy, gdy przykładowo odbierasz listy polecone na poczcie, lub gdy wypełniasz formularze. Koszt wyrobienia pieczątki to od 25zł do 100 zł.

OCS, czyli Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. OCS przeznaczone jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski oraz za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, wynikających z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dowiesz się więcej o ocs ze strony: http://poradniktransportowy.pl/10/co-to-jest-ocs/.

 

LICENCJA NA SPEDYCJE

Nowe przepisy nareszcie oddzieliły licencje na wykonywanie transportu drogowego w Polsce od tych dotyczących działalności spedycyjnej. Licencja na krajowy transport drogowy została zastąpiona zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Obecnie, by zajmować się pośrednictwem przy przewozie rzeczy, należy wystąpić do Starostwa bądź Urzędu Miasta o wydanie osobnej licencji na tę działalność. Zmienił się tylko druk, zasady wydawania pozostały bez zmian. Dla zainteresowanych treści zmian: Dz.U. z 2013 poz. 916 , Dz.U. z 2012 poz. 1265 , Dz.U. z 2013 poz. 713.

Zgodnie z Art. 5c. ust. 2 ustawy o transporcie drogowym dla wykonywania pośrednictwa przy przewozie rzeczy niezbędnie jest posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000?. Wymóg ten może zostać przez przedsiębiorcę potwierdzony rocznym sprawozdaniem finansowym lub też dokumentami potwierdzającymi:

– dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

– posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

– udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

– własność nieruchomości.

 

Ważne jest to, że jeśli równocześnie do działalności spedycyjnej prowadzisz działalność transportową to dla każdego pojazdu, dla którego otrzymasz wypis z zaświadczenia na krajowy transport drogowy rzeczy musisz mieć odrębnie udokumentowaną sytuację finansową (9 000? dla pierwszego pojazdu, a następnie odpowiednio do liczby pojazdów po 5 000?).

Ciekawe jest to, że obecnie w związku z trudnościami ze spełnieniem wymogów ustawy możliwe jest poświadczenie sytuacji finansowej przez ubezpieczyciela. Wystawi on odpowiednie ubezpieczenie, z którym możemy udać się do urzędu.