Czy licencja wspólnotowa na busy do 3,5 tony obowiązuje również spedytora?

(Last Updated On: 14 czerwca, 2022)
Oceń nas

Czy licencja wspólnotowa na busy do 3,5 tony obowiązuje również spedytora?

Uzyskanie licencji wspólnotowej dla transportu międzynarodowego pojazdami o DMC do 3,5 tony od 23 maja 2022 roku to ostatnio gorący temat. Pomimo tego, że o obowiązku wynikającego z Pakietu Mobilności mówi się od dawna, wielu przedsiębiorców transportowych zgłasza problem z jego odczytaniem. Grupą zawodową, w której rodzi się najwięcej pytań, są spedytorzy.  Z uwagi na to, że spedycja nie jest wyróżniona w ustawie o transporcie drogowym, w kwestii transportu wykonywanego pojazdami do 3,5 tony, można przypuszczać, że licencja wspólnotowa nie jest od niej wymagana.

Czy licencja spedycyjna wystarczy, aby spedytor mógł zarządzać przewozami w transporcie międzynarodowym busami do 3,5 ton?

Licencja standardowa będzie działać jak licencja wspólnotowa?

Przypomnijmy, że licencja spedycyjna to inaczej licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub osób. Z art. 4 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym* wynika, że owo pośrednictwo mieści się w ramach transportu drogowego:

„3) transport drogowy – krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również:
b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy”.

Oznacza to, że pośrednictwo przy przewozie rzeczy podlega takim samym przepisom, jak inne podejmowane i wykonywane działalności gospodarcze, w zakresie przewozu rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym. Tylko czy spedycja to na pewno pośrednictwo przy przewozie rzeczy? Według niektórych oba pojęcia nie są tożsame, stąd kolejne wątpliwości dotyczące tego, czy spedytor musi posiadać licencję wspólnotową?

Czy spedycja to pośrednictwo w przewozie rzeczy?

Ustawa o transporcie drogowym nie precyzuje, co dokładnie należy rozumieć poprzez pośrednictwo w przewozie rzeczy oraz prowadzenie działalności gospodarczej opartej na przewozie rzeczy. Co więcej, brakuje wyjaśnienia, czym jest spedycja i jakie działania obejmuje. Z tego względu wiele osób uważa, że obie kwestie nie są od siebie zależne, a przepisy obejmujące pośrednictwo w przewozie rzeczy, nie dotyczą spedycji.

Według ogólnie przyjętej definicji, pośrednictwo przy przewozie rzeczy to działalność polegająca na kojarzeniu kontrahentów do współpracy handlowej, jak również działalność osoby trzeciej, której celem jest dorowadzenie do porozumienia się stron lub do załatwienia pomiędzy nimi spraw biznesowych. Pośrednictwem przy przewozie rzeczy mogą zajmować się firmy spedycyjne, ale nie tylko – robią to również przewoźnicy, którzy zawiesili dotychczasową działalność transportową, jak i ci, którzy nadal ją prowadzą. Sam spedytor może być przewoźnikiem, dysponować pojazdami używanymi w transporcie, a nawet zasiadać za kierownicą jednego z nich i pełnić rolę kierowcy. Na mocy umowy spedycyjnej organizuje transport towarów w imieniu własnym lub w imieniu zleceniodawcy. Działa za pośrednictwem przewoźnika, ale może również sam dokonywać przewozu.

Podsumowując, bardzo trudno postawić znak równości pomiędzy pośrednictwem przy przewozie rzeczy a działalnością spedycyjną z uwagi na brak regulacji prawnych. Brak definicji pośrednictwa w przewozie rzeczy w ustawie o transporcie drogowym, rodzi wiele interpretacji. Z opinii niektórych wynika, że nieoczywiste są również przepisy, na podstawie których wystawiane są mandaty. Czy spedytor, jako osoba pośrednicząca w przewozie rzeczy, będzie karana za naruszenia wynikające z nowymi przepisami dotyczącymi busów do 3,5 tony?

Licencja wspólnotowa dla busów do 3,5 tony?

Wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pojazdami o DMC do 3,5 tony do niedawna zwolnione było z obowiązków określonych przez prawo transportowe. Wraz z wprowadzeniem Pakietu Mobilności sytuacja zmieniła się i ustawa o transporcie drogowym zaczęła obejmować również transport lekki. Za brak licencji wspólnotowej, który traktowany jest jako jeden z najpoważniejszych wykroczeń, obowiązuje największa możliwa kara, czyli 12 000 zł. Mandat otrzymuje firma transportowa, której owego dokumentu brakuje. Wywnioskować można, że spedytor, pośrednicząc w operacji, jaką jest międzynarodowy przewóz rzeczy, i działając na zlecenie firmy transportowej, nie ma obowiązku posiadania licencji wspólnotowej. W przypadku, kiedy spedytor, prowadzący działalność gospodarczą opartą na przewozie drogowym rzeczy, pozostaje w roli przewoźnika i oferuje przewozy własnymi pojazdami, musi posiadać licencję. Wówczas podlega przepisom określonym w prawach i obowiązkach przewoźnika.

* Akt 4 Ustawy o transporcie drogowym, definiujący transport drogowy i obejmujące go działania (między innymi pośrednictwo przy przewozie rzeczy), obowiązuje od 5 kwietni 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Źródła:

https://www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/opws

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,9,9,204,287015,20210101,art-794-804-umowa-spedycji.html

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/T/D20011371L.pdf

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1601

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-drogowy-16915749/art-4

https://www.infor.pl/prawo/umowy/praca-uslugi/761508,Kim-jest-posrednik-przy-przewozie-rzeczy.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-drogowy-16915749/art-92-a

kt-legaltrans.pl/licencja-spedycyjna-w-przewozie-drogowym/